Dlaczego warto nam zaufać.

tłumaczenia online


CENA TŁUMACZEŃ

Niskie ceny to nasza polityka ukierunkowująca nas na trwałą współpracę z naszymi klientami. Stawiamy na długofalową współpracę wynikającą z dobrej ceny niż jednorazowy zysk.

biuro tłumaczeń online


JAKOŚĆ TŁUMACZEŃ

Jakość tłumaczeń jest dla nas priorytetem i stawiana jest przez nas na pierwszym miejscu. Wiemy, że od jakości tłumaczeń może zależeć sukces Twojej firmy i jej przyszłość. My stawiamy na jakość, a Ty?

zleć tłumaczenie online


SZYBKI TERMIN TŁUMACZEŃ

Standardem tłumaczeń w naszym biurze jest 24-48 godzinny czas realizacji. Rozumiemy, iż dla naszych klientów czas jest jednym z ważnych czynników przy wyborze biura tłumaczeń. Szybkość w standardzie.


TŁUMACZENIA WROCŁAW

Nasze biuro tłumaczeń we Wrocławiu przetłumaczy wszelkiego rodzaju dokumenty, w zależności od Twoich potrzeb i oczekiwać. Najczęściej dokonywanymi tłumaczeniami są:

 • tłumaczenia ekspresowe (express)
 • tłumaczenia techniczne
 • tłumaczenia specjalistyczne

 • W zależności od oczekiwanego poziomu oraz jakości tłumaczeń, możemy zaoferować tłumaczenia zwykłe, przysięgłe lub inne – ze specyfikacją oraz charakterem tłumaczeń możesz zapoznać się w regulaminie strony

  Oprócz częstych tłumaczeń oferujemy także niszowe tłumaczenia:

 • tłumaczenie dokumentów samochodowych
 • tłumaczenie książek
 • tłumaczenia budowlane
 • tłumaczenia medyczne
 • tłumaczenia marketingowe

 • Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego biura tłumaczeń we Wrocławiu, oraz składania zamówień poprzez wygodny formularz kontaktowy który znajduje się na górze strony. Zachęcamy także, do przeczytania większej ilości informacji o naszym mieście poniżej:

  Wrocław (znany również pod innymi alternatywnymi nazw) jest największym miastem w zachodniej Polsce. Jest on położony nad rzeką Odrą (Oder) na terenie Niziny Śląskiej Europy Środkowej, około 350 km (220 mil) na południe od Morza Bałtyckiego i 40 km (25 mil) na północ od Sudetów. Wrocław jest historyczną stolicą Śląska i Dolnego Śląska. Obecnie jest stolicą województwa dolnośląskiego.

  Ludność Wrocławia w 2013 roku wynosiła 632.067, co czyni go czwartym co do wielkości miastem w Polsce, sklasyfikowanym jako miasto globalne przez GaWC z rankingu wysokiej samowystarczalności.

  Wrocław

  W różnych okresach historii miasto było częścią Królestwa Polskiego, znajdowało się też na terenie Czech, Węgier, Cesarstwa Austriackiego, Prus i Niemiec. Stało się częścią Polski w 1945 roku, w wyniku zmian granic po II wojnie światowej.

  Miasto będzie Europejską Stolicą Kultury, World Book Capital i miastem organizującym Europejskie Nagrody Filmowe w 2016 roku.

  Etymologia.

  Nazwa miasta została po raz pierwszy zarejestrowana jako „Wrotizlava” w kronice niemieckiego kronikarza Thietmara z Merseburga, który wspominał Wrocław jako siedzibę biskupstwa nowo wybranego w ramach Zjazdu Gnieźnieńskiego. Pierwsza pieczęć miejska stwierdziła „Sigillum Civitatis Wratislavie”. Uproszczona nazwa była podana w roku 1175, a brzmiała jako „Wrezlaw”, „Prezla” lub „Breslaw”. Pisownia czeska była używana w dokumentach łacińskich, jak na przykład „Wratislavia”. W tym czasie, nazwa „Prezla” była używana w średnio zamożnej warstwie niemieckiej, która mówiła „Preßlau”. W połowie XIV wieku pojawiła się wczesna forma nazwy Wrocław, która zaczęła zastępować jej wcześniejsze wersje.

  Tradycyjnie uważa się że miasto jest pochodzi od Wrocisława lub Wrocławskich, a z jego powstaniem często łączy się osobę księcia Czech, Vratislausa I. Możliwe jest również, że miasto zostało nazwane jako plemienna nazwa osady księcia Ślązaków lub od imienia wczesnego władcy miasta, zwanego Vratislav.

  Nazwa miasta występuje w wielu innych językach: węgierskim „Boroszló”, czeskim „Vratislav”, niemieckim „Breslau”, hebrajskim „ורוצלב” („Vrotsláv”), jidysz „ברעסלוי” („Bresloi”), śląskim niemieckim „Brassel” i łacińska „Vratislavia”, „Budorgis” lub „Wratislavia”. Nazwa miasta w innych językach jest dostępna na liście nazw miast europejskich.

  Osoby urodzone lub żyjące w mieście są znane jako „Vratislavians” (w języku polskim jako Wrocławianie).

  miasto Wrocław

  Historia.

  W dawnych czasach w pobliżu Wrocławia nie było miejsca zwanego Budorigum. Zostało ono jednak odwzorowane na antycznej mapie Ptolemeusza z lat 142-147 n. e. Miasto Wrocław powstało na przecięciu dwóch szlaków handlowych, Via Regia i Szlaku Bursztynowego. Na omawianym obszarze istniało już od VI wieku plemię słowiańskie Ślężan, rozlokowane na Odrze i wzniesione na Ostrowie Tumskim, który Vratislaus wzmocnił w X wieku. Pierwsza wzmianka wyraźnie w roku 1000 w związku z założeniem biskupstwa.

  Średniowiecze.

  Średniowieczna kronika, „Kronika polska”, napisana przez Galla Anonima w latach 1112-1116, wspomina o nazwie „Wrocław”, wraz z nazwą „Kraków” i „Sandomierz”, jako jedną z trzech stolic Królestwa Polskiego.

  Podczas wczesnej historii Wrocławia, kontrola nad nim przechodziła z rąk do rąk między Czechami (do 992, a następnie w latach 1038-1054), Królestwem Polskim (992-1038 i 1054-1102), a po rozdrobnieniu Królestwa Polskiego także Księstwem Śląskim. Jedno z najważniejszych wydarzeń w tym okresie było podstawą ustalenia diecezji wrocławskiej przez polskiego króla, Bolesława Chrobrego, w roku 1000. Wraz z biskupstwem w Krakowie i Kołobrzegu, Wrocław został umieszczony w polskim arcybiskupstwie gnieźnieńskim, założonym przez papieża Sylwestra II za wstawiennictwem cesarza Ottona III w roku1000, podczas Zjazdu Gnieźnieńskiego. W latach 1034-1038 miasto było dotknięte reakcjami pogańskimi, szerzącymi się w ówczesnej Polsce.

  Miasto z czasem stało się ważnym centrum handlowym i rozszerzyło się na Wyspę Piaskową (Sand Island), a następnie na lewy brzeg Odry. Około roku 1000, miasto liczyło około 1000 mieszkańców. Do roku 1139 została zbudowana osada należąca do gubernatora Piotra Włostowica (Piotra Własta Dunina), a druga została założona na lewym brzegu Odry, w pobliżu obecnej siedziby Uniwersytetu. Podczas, gdy miasto było polskie, były w nim też wspólnoty Czechów, Żydów, Walonów i Niemców.

  W XIII wieku, Wrocław był centrum politycznym podzielonego Królestwa Polskiego.

  W kwietniu 1241 roku, podczas inwazji mongolskiej, miasto zostało opuszczone przez mieszkańców i spalone ze względów strategicznych. Podczas walk z Mongołami, Zamku Wrocławskiego bronił Henryk II Pobożny, który nigdy nie został schwytany. Po najeździe mongolskim miasto zostało częściowo zamieszkane przez osadników niemieckich, którzy w następnych stuleciach stopniowo stali się jego dominującą grupą etniczną. Miasto zachowało jednak swój wieloetniczny charakter, odbijający się na jego pozycji jako ważnego miasta obrotu towarami na Via Regia i Szlaku Bursztynowym. Wraz z napływem osadników nastąpił znaczny rozwój miasta. W 1242 roku przyjęto niemieckie prawo miejskie. Rada miasta wykorzystywała język łaciński i niemiecki. Wyraz „Breslau”, będący zgermanizowaną nazwą miasta, pojawił się po raz pierwszy w źródłach pisanych. Powiększenie miasta obejmowało około 60 hektarów, a nowy Rynek Główny, który został otoczony domami o drewnianej konstrukcji szkieletowej, stał się nowym centrum miasta. Oryginalna fundacja, Ostrów Tumski, stała się natomiast centrum religijnym. Miasto przyjęło prawa magdeburskie w 1261 roku, za czasów Polski Piastów. Wrocław ciągle pozostawał pod kontrolą regionu, ale jego prawo do samodzielnego rządzenia przez radę miasta zwiększyło się.

  W roku 1335 Wrocławi, wraz z niemal całym Śląskiem, został włączony do Królestwa Czech, a następnie do Świętego Cesarstwa Rzymskiego. W latach 1342 i 1344 miały miejsce dwa pożary, które zniszczyły dużą część miasta. Miasto dołączyło do Hanzy w 1387 roku.

  5 czerwca 1443 roku miasto zostało dotknięte przez trzęsienie ziemi o sile co najmniej 6 stopni w skali Richtera, które poważnie uszkodziło lub zniszczyło wiele budynków w mieście. W 1474 miasto opuściło Hanzę.

  W 1475 roku Kasper Elyan wydrukował we Wrocławiu dokument „Statuta Synodalia Biskupów Wratislaviensium”, pierwszy dokument w historii drukarstwa w języku polskim, zawierający trzy modlitwy katolickie.

  Renesans, reformacja i kontrreformacja.

  Reformacja dotarła do miasta w roku 1518, a miasto stał się wówczas protestanckie. Jednak od 1526 Śląskiem rządziła katolicka dynastia Habsburgów. W 1618 roku Wrocław poparł rewolucję węgierską z obawy przed utratą prawa do wolności wypowiedzi religijnej. Podczas wojny trzydziestoletniej miasto zostało zajęte przez wojska saskie i szwedzkie, i straciło 18.000 z 40.000 obywateli.

  Cesarz austriacki przyniósł miastu kontrreformację, zachęcając zakony katolickie do osiedlenia się w mieście. Proces ten zaczął się w 1610 roku wraz z pojawieniem się franciszkanów, a następnie jezuitów, kapucynów i wreszcie urszulanek. W związku z intensywnym osiedlaniem się zakonników, do 1687 roku wzniesiono w mieście budynki, które ukształtowały wygląd Wrocławia do 1945 roku. Pod koniec wojny trzydziestoletniej Wrocław był jednak jednym z niewielu miast śląskich, gdzie większość stanowiła wiara protestancka.

  Precyzyjne prowadzenie ewidencji urodzeń i zgonów przez miasto umożliwiło wykorzystywanie tych danych do analizy umieralności. Analizy takie były opracowane najpierw przez Johna Graunta, a później przez Edmunda Halleya. Tabele i analizy Halleya, opublikowane w 1693, są uważane za pierwsze prawdziwe informacje aktuarialne, będące tym samym fundamentem współczesnej nauki aktuarialnej.

  W okresie kontrreformacji, życie intelektualne miasta rozkwitło, a protestancka burżuazja utraciła rolę w odniesieniu do katolickich zleceń jako mecenas sztuki. Miasto stało się centrum niemieckiej literatury barokowej i był domem dla śląskiej szkoły pierwszego i drugiego pokolenia poetów.

  Królestwo Prus przejęło miasto i większość Śląska podczas wojny o sukcesję austriacką w roku 1740. Cesarzowej Marii Teresie Habsburg przypadło terytorium Wrocławia na podstawie postanowień Traktatu z Breslau w 1742 roku.

  Wojny napoleońskie.

  Podczas wojen napoleońskich miasto zostało zajęte przez wojska Konfederacji Renu. Fortyfikacje miasta zostały wyrównane, a klasztory zostały poddane sekularyzacji. Uniwersytet Europejski Viadrina, zlokalizowany w protestanckim Frankfurcie nad Odrą, został przeniesiony do Wrocławia w 1811 roku, i zjednoczony z miejscowym uniwersytetem jezuickim. W efekcie utworzono nowy Śląski Uniwersytet Fryderyka-Wilhelma (Schlesische Friedrich-Wilhelm-Universität, obecnie Uniwersytet Wrocławski). Miasto stało się centrum niemieckiego ruchu Wyzwolenia przeciwko Napoleonowi i miejscem spotkań dla wolontariuszy z całych Niemiec oraz z Iron Cross – formacji wojskowej, założonej przez Fryderyka Wilhelma III. Na początku marca 1813 roku miasto było ośrodkiem pruskiej mobilizacji do kampanii, która zakończyła się w Lipsku.

  miasto

  Prusy i Niemcy.

  W wyrównanych fortyfikacjach otwarto przestrzeń dla miasta, aby mogło się ono rozwijać poza jego starymi granicami. Wrocław stał się ważnym węzłem kolejowym i ośrodkiem przemysłowym, zwłaszcza w zakresie produkcji bielizny, bawełny i w obrębie przemysłu metalowego. Przebudowany uniwersytet służył jako główne centrum nauki, a sekularyzacja życia położyła podstawy pod rozwój bogatego muzeum krajobrazu. Johannes Brahms napisał uwerturę z okazji Festiwalu Studenckiego, aby podziękować uniwersytetowi za wręczenie mi doktoratu honoris causa, przyznanego w 1881 roku.

  W 1821 roku archidiecezja wrocławska odłączyła się z polskiej prowincji kościelnej (arcybiskupstwa w Gnieźnie) i dokonała zwolnienia biskupów. W dniu 10 października 1854 roku otwarto Żydowskie Seminarium Teologiczne. Instytucja ta była pierwszym nowoczesnym rabinicznych seminarium w Europie Środkowej. W 1863 roku bracia Karl i Louis Stangen założyli biuro podróży Stangen. Było to drugie biuro podróży na świecie.

  Zjednoczenie Niemiec w 1871 roku sprawiło, że Breslau stał się szóstym co do wielkości miastem w Rzeszy Niemieckiej. Jego populacja zwiększyła się ponad trzykrotnie, do ponad pół miliona mieszkańców między 1860 i 1910 rokiem. W spisie z rolu 1900 wymienia się 422.709 mieszkańców Wrocławia.

  W roku 1877 we Wrocławiu powstała sekcja Deutscher und Oesterreichischer Alpenverein (DuOEAV) (obecnie DAV i OeAV), która w 1882 roku zbudowała górską chatę Breslauer Hütte w Alpach, u stóp Wildspitze. Natomiast w 1887 powstała sekcja Karpathenverein, która osiem lat później wybudowała schronisko Dom Śląski w Tatrach, u stóp Gerlacha. We Wrocławiu były również obecne sekcje Morawsko-Śląskiego Sudeckiego Towarzystwa Górskiego, Śląskiego Towarzystwa Górskiego Ziem Sudeckich, Riesengebirgsverein, jak również Beskidenverein.

  W 1890 roku zaczęła się budowa fortów Twierdzy Wrocław.

  Budowa ważnych zabytków została zainaugurowana w roku 1910 przez zbubowanie mostu Kaiser i Politechniki, w której obecnie mieści się Politechnika Wrocławska.

  Spośród wymienionych w spisie z roku 1900 5363osób, polscy prelegenci stanowili 3103 osób (0,7% populacji). Mówili oni zarówno po niemiecku, jak i po polsku. 58% stanowiła wówczas ludność protestancka, 37% katolicka (w tym co najmniej 2% pochodzenia polskiego) i 5% żydowska (w sumie 20.536 osób według spisu ludności z roku 1905). Wrocławska gmina żydowska była jednym z najważniejszych ośrodków w Niemczech, który ukształtował kilku wybitnych artystów i naukowców.

  W 1913 roku w nowo wybudowanej Hali Stulecia mieściła się „Ausstellung zur Jahrhundertfeier der Freiheitskriege”, wystawa z okazji 100. rocznicy historycznych niemieckich wojen wyzwoleńczych przeciwko Napoleonowi i pierwszego przyznania Żelaznego Krzyża.

  Po I wojnie światowej, Wrocław stał się stolicą nowo utworzonej pruskiej prowincji Dolnego Śląska w 1919 roku gdzie powstał ośrodek zajmujący się tłumaczeniami, znajdujące się w obrębie Republiki Weimarskiej. Po pierwszej wojnie światowej polska społeczność zaczęła trzymać się razem w polskojęzycznym kościele św. Anny, a od roku 1921 w St-Martin. Na Rynku Głównym został otwarty polski konsulat. Została też założona przez Helenę Adamczewską Polska Szkoła. W sierpniu 1920 roku, w czasie polskiego Powstania Śląskiego na Górnym Śląsku, konsulat i polska szkoła zostały zniszczone, a Biblioteka Polska została spalona przez tłum. Liczba Polaków jako procent całkowitej populacji spadła zaledwie do poziomu 0,5% po utracie niepodległości Polski w 1918 roku. W 1923 roku miały miejsce antysemickie zamieszki.

  W latach 1925-1930 granice miasta zostały rozszerzone, obejmując w efekcie obszar 175 km2 (68²), który zajmowała populacja równa 600 tysięcy osób. W 1929 roku otwarto WUWA Werkbund (niem. Wohnungs- und Werkraumausstellung) w Breslau-Scheitnig, będący międzynarodową wizytówką nowoczesnej architektury, stworzonej przez architektów śląskiego oddziału Werkbund. W czerwcu 1930, Wrocław był organizatorem Deutsche Kampfspiele – wydarzenia sportowego dla sportowców niemieckich. Liczba Żydów pozostałych w Breslau spadła z 23.240 w 1925 roku do 10.659 w 1933 roku. Na początku II wojny światowej, Wrocław był największym miastem w Niemczech położonym na wschód od Berlina.

  Znany jako twierdza lewego skrzydła liberalizmu podczas panowania Cesarstwa Niemieckiego, Breslau stał się ostatecznie jednym z najsilniejszych ośrodków wsparcia nazistów, którzy w wyborach w 1932 otrzymali 44% głosów w mieście, co stanowiło trzecią ich najwyższą sumę w całych Niemczech.

  Po mianowaniu Hitlera kanclerzem Niemiec w 1933 roku, przeciwnicy polityczni nazistów byli prześladowani, a ich instytucje zamykano lub niszczono. Gestapo prowadziło działania wobec polskich i żydowskich studentów (patrz: Żydowskie Seminarium Teologiczne w Breslau), komunistów, socjaldemokratów i związkowców. Dokonywano aresztowań za używanie języka polskiego w miejscach publicznych, a w 1938 roku sterowana przez nazistów policja zniszczyła polskie centrum kultury. Z miasta usunięto 10.000 Żydów, a także wielu innych, uznawanych za „niepożądanych” dla III Rzeszy , wysłano do obozów koncentracyjnych. Żydzi, którzy pozostali w mieście, zginęli później w czasie Holokaustu. Wokół Wrocławia powstała sieć obozów koncentracyjnych i obozów pracy, aby służyć koncernom przemysłowym, w tym FAMO, Junkers i Krupp. Zostało tam uwięzionych dziesiątki tysięcy ludzi.

  Ostatnia duża impreza zorganizowana przez nazistowskie Niemcy, zwana Deutsches-Turn-und Sportfest (Siłownia i Sporty), odbyła się we Wrocławiu w dniach od 26 do 31 lipca 1938 roku. Sportsfest został uznany upamiętnieniem 125. rocznicy wojny o wyzwolenie niemieckie przed inwazją Napoleona.

  II wojna światowa, a czasy późniejsze.

  Dla większości wydarzeń z II wojny światowej, walki nie miały wpływu na Wrocław. W 1941 roku pozostałości przedwojennej mniejszości polskiej w mieście oraz polscy robotnicy przymusowi zorganizowali grupę oporu o nazwie „Olimp”. Organizacja zajmowała się zbieraniem danych wywiadowczych, prowadzeniem sabotażu i organizowaniem pomocy dla polskich robotników przymusowych. Gdy wojna nadal trwała, uchodźcy ze zbombardowanych miast niemieckich (a później też z położonych dalej na wschód kolejnych miast niemieckich) uzyskali liczbę ludności równą prawie milionowi (w tym 51.000 robotników przymusowych i 9876 alianckich jeńców wojennych w roku 1944). Pod koniec 1944 roku dodatkowe 30.000-60.000 Polaków przeniosło się do miasta po nazistach pokonanych podczas Powstania Warszawskiego. W lutym 1945 roku do miasta zbliżyła się radziecka Armia Czerwona. Karl Hanke uznał miasto jako Festung (twierdza), które będzie się broniło za wszelką cenę. Hanke nadał w końcu zakaz ewakuacji kobiet i dzieci, jednak było już prawie za późno. Podczas jego słabo zorganizowanej ewakuacji w styczniu 1945 roku, 18.000 osób zamarzło na śmierć w trakcie trwania lodowatych śnieżyc i temperatur równych -20 °C (-4 °F). Pod koniec bitwy o Wrocławi, połowa miasta została zniszczona. Szacuje się, że 40.000 cywilów leżało martwych w ruinach domów i fabryk. Po oblężeniu, trwającym prawie trzy miesiące, Hanke przekazał miasto w dniu 6 maja 1945 roku, na dwa dni przed zakończeniem wojny. W sierpniu Sowieci umieścili miasto pod kontrolą niemieckich antyfaszystów.

  Wraz z prawie całym Dolnym Śląskiem, miasto stało się częścią Polski w wyniku ustaleń konferencji w Poczdamie. Polska nazwa „Wrocław” została uznana za oficjalnie obowiązującą. Nie było dyskusji wśród zachodnich aliantów co do umieszczenia południowej granicę polsko-niemieckiej na Nysie Kłodzkiej. Oznaczałoby to bowiem, że powojenne Niemcy zostałyby dopuszczone do zachowania około połowy Śląska, w tym właśnie Wrocławia. Jednak Sowieci nalegali, że granicę można rozszerzyć także na Nysę Łużycką i dalej na zachód.

  Po wojnie.

  W sierpniu 1945 roku miasto miało ludność niemiecką liczącą 189.500 i ludność polską liczącą 17.000, co miało się wkrótce zmienić. Prawie wszyscy mieszkańcy niemieccy uciekli lub zostali przymusowo wydaleni latach 1945 i 1949. Ponadto, zostali oni rozliczeni w radzieckiej strefie okupacyjnej i alianckich strefach okupacyjnych w Niemczech. Ostatnia przedwojenna niemiecka szkoła miejska została zamknięta w 1963 roku. W mieście pozostała jedynie mała mniejszość niemiecka. Liczba ludności polskiej została znacznie zwiększona przez liczne przesiedlenia Polaków podczas powojennych transferów społecznych (75%), jak również w czasie przymusowych deportacji z ziem polskich wcielonych do Związku Radzieckiego w regionie wschodnim, z pośród których wiele pochodziło ze Lwowa i Wileńszczyzny.

  Wrocław jest obecnie unikalnym europejskim miastem z ludnością mieszanego pochodzenia, z architekturą o wpływach czeskich, austriackich i pruskich oraz tradycjami śląskiego gotyku i jego barokowymi budowlami stylu habsburskiej Austrii (Fischer von Erlach). Wrocław ma wiele znaczących budowli modernistycznych, wykonanych przez architektów niemieckich w tym słynną Halę Stulecia (lub Jahrhunderthalle), zaprojektowaną w latach 1911-1913 przez Maxa Berga. W 1948 roku we Wrocławiu zorganizowano Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju.

  Na początku czerwca 1982 roku, w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce, powstała Solidarność Walcząca – podziemna organizacja antykomunistyczna, a w sierpniu tego samego roku – Pomarańczowa Alternatywa. W 1983 i 1997 roku, odwiedził miasto papież Jan Paweł II.

  W maju 1997 roku, we Wrocławiu odbył się 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny.

  W lipcu 1997 roku, miasto zostało poważnie dotknięte przez powódź rzeki Odry, najgorszą powódź w powojennej Polsce, Niemczech i Czechach. Jedna trzecia obszaru miasta została zalana. Równie katastrofalna powódź Odry miała miejsce wcześniej, w roku 1903. Niewielka część miasta została również zalana podczas powodzi w roku 2010. W latach 2012-2015 trwał remont i przebudowa węzła wodnego we Wrocławiu w celu zapobieżenia kolejnym kataklizmom powodziowym. Projekt kosztował ponad 900 mln zł.

  Klimat.

  Wrocław jest jednym z cieplejszych miast w Polsce. Miasto leży w Śląskim Niżu między Wzgórzami Trzebnickimi i Sudetami. Średnia roczna temperatura wynosi na tym obszarze 9,8 °C (50 °F). Najzimniejszym miesiącem w roku jest styczeń (średnia temperatura wynosi wtedy -0,5 °C), przy czym często w zimie zalega śnieg. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (średnia temperatura wynosi wówczas 19,9 °C).Najwyższą temperaturę we Wrocławiu odnotowano w dniach 27 czerwca 1935 roku (+38 °C) i 31 lipca 1994 roku (37,9 °C), a najniższą w dniu 8 stycznia 1985 roku (-30,0 °C).

  Administracja

  Wrocław jest stolicą województwa utworzonego w 1999 roku. Wcześniej miasto było stolicą województwa wrocławskiego. Miasto jest obecnie odrębną gminą miejską i powiatem miejskim. Jest to również siedzibą wrocławskiego regionu przylegającego, ale nie obejmuje on miasta.

  Wrocław był wcześniej podzielony na pięć dzielnic:

  • Fabryczna

  • Krzyki (niemiecki: Krietern)

  • Psie Pole (niemiecki Hundsfeld, nazwany tak po domniemanej Bitwie na Psim Polu lub od złej jakości okolicznych pól)

  • Stare Miasto

  • Śródmieście

  Obecnie miasto jest podzielone na 48 okręgów i osiedli.

  Wrocław jest obecnie kierowany przez burmistrza miasta i ustawodawcę miejskiego, zwanego Radą Miasta. Rada Miasta składa się z 39 radnych i jest wybierana bezpośrednio przez mieszkańców miasta. Kompetencje rady i prezydenta rozciągają się na wszystkie obszary polityki miejskiej i planowania rozwoju, włącznie z rozwojem lokalnej infrastruktury, transportu i wydawaniem pozwoleń na budowy. Jednakże, zarząd miasta nie jest w stanie uzyskiwać opodatkowania bezpośrednio od jego obywateli. Zamiast tego, miasto otrzymuje swój budżet od polskiego rządu krajowego, którego siedziba znajduje się w Warszawie. Obecny burmistrz miasta, Rafał Dutkiewicz, pełni tę funkcję od 2002 roku.

  port

  Turystyka.

  Centrum Informacji Turystycznej: znajduje się na Rynku w budynku nr 14.

  Jest bezpłatny, bezprzewodowy internet (Wi-Fi) dostępny na rynku.

  Zabytki i interesujące miejsca:

  Ostrów Tumski: jest najstarszą częścią Wrocławia. Dawniej była to wyspa, znana jako Ostrów Tumski pomiędzy oddziałami Odry. Znajduje się tam Katedra Wrocławska, zbudowana pierwotnie w połowie X wieku.

  XIII-wieczny Rynek Główny, na którym wyraźnie odznacza się Stary Ratusz. W narożniku północno-zachodniej części rynku znajduje się kościół św. Elżbiety (Bazylika św. Elżbiety) z 91,46-metrową wieża, która posiada taras widokowy (75 m). Na północ od kościoła jest Pomnik Pamięci Zwierząt Rzeźnych. Plac Solny (obecnie targ kwiatowy) znajduje się w południowo-zachodnim rogu rynku. W pobliżu placu, między ulicami Szewską i Łaciarską, jest Kościół św. Marii Magdaleny, powstały w XIII wieku.

  Hala Stulecia (niemiecki: Jahrhunderthalle), zaprojektowana przez Maxa Berga w latach 1911-1913. Została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2006 roku.

  Popularnym sposobem zwiedzania miasta jest żeglarstwo małymi statkami pasażerskimi, pływającymi na rzece Odrze, lub przemieszczanie się zabytkowymi tramwajami i przekształconymi w zabytkowe autobusami Jelcz RTO kabriolet. Innym ciekawym sposobem na zwiedzanie miasta jest poszukiwanie wrocławskich krasnali. Mieszcząca się w pobliżu Ślęża jest częstym celem turystów.

  Rozrywka.

  Miasto słynie z dużej ilości klubów i pubów. Większość z nich znajduje się w Rynku i jego okolicach, a także przy przejściu Niepolda, nabrzeżu kolejowym na ulicy Bogusławskiego i przy ulicy Kolejowej. Piwnice Starego Ratusza są jedną z najstarszych restauracji w Europie (Piwnica Świdnicka), natomiast w piwnicy Nowego Ratusza znajduje się Brewpub Spiż. Na terenie miasta znajduje się kilka barów GoGo, klubów ze striptizem i duża liczba agencji towarzyskich.

  Wrocław był gospodarzem turnieju EuroBasket 1963, Mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn 2009, Europejskich Mistrzostwa Siatkówki Kobiet 2009, UEFA Euro 2012 oraz Mistrzostw Świata w Podnoszeniu Ciężarów 2013. Miasto było gospodarzem Mistrzostw Świata Siatkówki Mężczyzn w 2014 roku FIVB. Wrocław będzie także gospodarzem Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2016 i 2017 oraz rozmaitych konkurencji w 37 nieolimpijskich dyscyplinach sportowych. Miasto zostało wybrane jako Europejska Stolica Kultury 2016, World Book Capital 2016, oraz zostało mianowane gospodarzem festiwalu Europejskich Nagrów Filmowych 2016.

  W centrum handlowym Magnolia Park znajduje się kino 5D.

  We Wrocławiu co roku odbywa się Thanks Jimi Festival. Festiwal Dobrego Piwa odbywa się co roku w drugi weekend maja.

  Muzea.

  Muzeum Narodowe na Placu Powstańców Warszawskich jest jednym z głównych oddziałów systemu Muzeum Narodowego w Polsce. Oddział posiada jedną z największych kolekcji sztuki współczesnej w kraju.

  Literatura.

  W 1959 roku została opublikowana książka „Tak kämpfte Breslau”, napisana przez Hansa von Ahlfena i Hermanna Niehoffa, ostatniego komendanta Festung Breslau. Wrocławski filolog i pisarz, Marek Krajewski, opublikował serię książek kryminalistycznych, poświęconą detektywowi Eberhardowi Mockowi i miastu. Opublikowana została również książka Michała Kaczmarka „Wrocław Eberhard Mock Guide - na podstawie książek Marka Krajewskiego”. We Wrocławiu, w jednej z przedwojennych kamienic, zostanie odtworzone mieszkanie Eberharda Mocka. W roku 2015 rozpocznie się przygotowywanie serii z pierwszej książki Mocka – „Śmierć w Breslau”. Dyrektorem serii zdjęć filmowych będzie Agnieszka Holland.

  Dzieje Wrocławia zostały najszerzej opisane w książce „Portret miasta środkowoeuropejskiego” Normana Daviesa i Rogera Moorhouse’a.

  W marcu 2015 roku Wrocław złoży wniosek o tytuł „Miasta Literatury UNESCO”.

  Gospodarka.

  Przemysł Wrocławia produkuje autobusy, tramwaje, wagony, sprzęt gospodarstwa domowego, chemikalia i elektronikę. W mieście znajdują się liczne fabryki i centra rozwoju wielu krajowych i zagranicznych korporacji, takich jak WAGO ELWAG, Siemens, Bosch, Bosch-Siemens, Nokia Solutions i sieci: Volvo, HP, IBM, Google, Opera Software, QAD, Bombardier Transportation, DeLaval, Whirlpool Corporation, WABCO, Tieto, PPG Deco Polska i wielu innych. We Wrocławiu znajdują się siedziby wielu największych polskich firm, w tym Getin Holding, Akwawit-Polmos Wrocław, Telefonia Dialog, Gazoprojektu, MCI Management, PROTRAM, Selena, Koelner, AB SA, Impel, Kogeneracja SA, EKO Holding.

  Od początku XXI wieku, miasto skupia się na rozwoju sektora high-tech. Wiele firm high-tech znajduje się we Wrocławskim Parku Technologicznym. Są to takie firmy, jak: Baluff, CIT Engineering, Caisson Elektronik, ContiTech, Ericsson, Innovative Software Technologies, IBM, IT-MED, LiveChat Software, Mitsubishi Electric, Maas, PGS Software , Transferu Technologii i Vratis Agency TECHTRA. W Biskupicach Podgórnych (Wspólnota Kobierzyce) istnieją fabryki: LG (LG Display, LG Electronics, LG Chem, LG Innotek), Dong Seo Display Dong Yang Electronics, Toshiba i wielu innych firm, głównie z branży elektronicznej i sektora wyposażenia domowego.

  Miasto jest siedzibą Wrocławskiego Centrum Badań EIT +, które obejmuje, między innymi, badawcze laboratoria geologiczne, aż do rozwiązań niekonwencjonalnych.

  We Wrocławiu mają swoje siedziby następujące banki: Credit Agricole Bank Polska, Bank Zachodni WBK, Euro Bank, Santander Consumer Bank, jak również centra finansowe i księgowe: Volvo, Hewlett-Packard, KPIT Cummins, UPS, GE Money Bank, Credit Suisse. Miasto jest domem dla największej liczby firm leasingowych oraz windykacyjnych w kraju, w tym największego europejskiego Funduszu Leasingowego.

  We Wrocławiu ma również swoją siedzibę AmRest, największa firma gastronomiczna sieci franczyzowej w Polsce, obejmująca marki: KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks i La Tagliatella.

  Wrocław jest ważnym ośrodkiem przemysłu farmaceutycznego. Jest powiązany z takimi markami, jak: US Pharmacia, Hasco-Lek, Galena, 3M, Pracy, S-Lab, Herbapol, Cezal. W lutym 2013 roku Qatar Airways rozpoczęła we Wrocławiu swoją Europejską Obsługę Klienta.

  Wrocław posiada największe w Polsce centrum handlowe – Bielany Park Handlowy. Kompleks położony jest na terenie Bielan Wrocławskich. Znajdują się w nim supermarkety: Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, Makro, Tesco, IKEA, OBI, Castorama, Black Red White E. Wedel, Cargill i magazyny: Prologis, Panattoni oraz Amazon.com.

  Ze względu na bliskość granicy z Niemcami i Czechami, Wrocławiu i cały region Dolnego Śląska jest dużym partnerem importowym i eksportowym w powiązaniu z tymi krajami.

  Transport.

  Wrocław omija od południa autostrada A4, co pozwala na szybkie połączenie z Górnym Śląskiem, Krakowem i dalej na wschód, aż do Ukrainy i Drezna oraz Berlina na zachód. Autostrada A8 (obwodnica Wrocławia) przebiega na całym zachodzie i północy miasta, łącząc autostradę A4 z drogą krajową numer 5, prowadzącą do Poznania i Bydgoszczy oraz drogą ekspresową S8, która prowadzi do Oleśnicy, Łodzi, Warszawy i Białegostoku. W budowie jest wschodnia część obwodnicy wrocławskiej.

  Miasto posiada lotnisko międzynarodowe, obsługiwane przez Ryanair, Wizz Air, Germanwings, Lufthansa, PLL LOT, Scandinavian Airlines System, Etihad Airways. Główny dworzec kolejowy nazywa się Wrocław Główny. Jest on ulokowany w sąsiedztwie stacji kolejowej i dworca autobusowego PKS, które oferują przejazdy linii PolskiBus.com, Eurolines i inne usługi.

  Miasto posiada port rzeczny na Odrze.

  Transport publiczny we Wrocławiu obejmuje linie autobusowe i 22 linie tramwajowe, obsługiwane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK). Jazda nimi jest płatna, a bilety można kupić przede wszystkim w kioskach i automatach, które znajdują się na przystankach autobusowych i w pojazdach. Bilety są również dostępne w sprzedaży w formie elektronicznej za pośrednictwem telefonu komórkowego. W mieście obowiązują bilety w jedną stronę lub bilety czasowe (0,5h, 1h, 1,5h, 24h, 48h, 72h, 168h).

  W mieście funkcjonuje duża sieć prywatnych firm taksówkowych.

  Wrocław posiada sieć ścieżek rowerowych i system wypożyczalni rowerów, nazwany Wrocław City Bike.

  Religia.

  Podobnie jak w całej Polsce, ludność Wrocławia jest głównie katolicka. Miasto jest stolicą Archidiecezji Wrocławskiej. Jednak powojenne przesiedlenia z terenów Polski na etnicznie i bardziej zróżnicowane religijnie byłe terytoria wschodnie (znane w języku polskim jako Kresy) i wschodnie części Polski po roku 1945 spowodowały, że we Wrocławiu znajduje się stosunkowo duża ilość grekokatolików i prawosławnych chrześcijan (głównie ze strony ukraińskiej i łemkowskiej). Wrocław jest również unikalny dzięki jego „Dzielnicy Czterech Świątyń” – części Starego Miasta, gdzie blisko siebie stoją Synagoga, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Rzymskokatolicki i Kościół Prawosławny. Inne kościoły protestanckie również istnieją na terenie Wrocławia i obejmują: kościół Jana Chrzciciela, kościół zielonoświątkowców, świątynię metodystów i kościół Adwentystów. We Wrocławiu jest również Oddział Kościoła Jezusa Chrystusa.

  W roku 2007, katolicki arcybiskup Wrocławia ustanowił duszpasterskie Centrum dla Anglików, które oferuje mszę w niedziele i święta nakazane, jak i inne sakramenty, wspólnoty, rekolekcje, katechezy i duszpasterstwo dla wszystkich anglojęzycznych katolików i nie-katolików, zainteresowanych Kościołem Katolickim. Centrum duszpasterstwa jest pod opieką Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów) województwa krakowskiego w parafii św. Karola Boromeusza.

  Przed II wojną światową, Wrocław, znany jako Breslau, miał trzecią największą liczbę ludności żydowskiej pośród wszystkich miast niemieckich. Miejska Synagoga Pod Białym Bocianem została zbudowana w roku 1840. Została ona odrestaurowana dopiero w 2010 roku. Cztery lata później, w 2014 roku, synagoga obchodziła swoje pierwsze święcenia czterech rabinów i trzech kantorów od czasów drugiej wojny światowej. W ceremonii wziął udział niemiecki minister spraw zagranicznych.

  Sporty profesjonalne.

  Obszar Wrocławia posiada wiele popularnych profesjonalnych drużyn sportowych. Dziś najpopularniejszym sportem w regionie jest piłka nożna, dzięki Śląskowi Wrocław – Mistrzowi Polski w latach 1977 i 2012.

  Na drugim miejscu jest koszykówka, dzięki Śląskowi Wrocław – wielokrotnie nagradzanemu zespołowi koszykówki mężczyzn (17 razy zdobył on Mistrzostwo Polski).

  Na Stadionie Miejskim we Wrocławiu Grupa odbyły się mecze UEFA EURO 2012.

  Organizowane były tam również Mecze EuroBasket 1963 i EuroBasket 2009, jak również Europejskie Mistrzostwa Siatkówki Kobiet 2009, Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014 i Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2016.

  Wrocław będzie gospodarzem World Games w 2017 roku. Co roku we wrześniu odbywa się we Wrocławiu Maraton.