Dlaczego warto nam zaufać.

tłumaczenia online


CENA TŁUMACZEŃ

Niskie ceny to nasza polityka ukierunkowująca nas na trwałą współpracę z naszymi klientami. Stawiamy na długofalową współpracę wynikającą z dobrej ceny niż jednorazowy zysk.

biuro tłumaczeń online


JAKOŚĆ TŁUMACZEŃ

Jakość tłumaczeń jest dla nas priorytetem i stawiana jest przez nas na pierwszym miejscu. Wiemy, że od jakości tłumaczeń może zależeć sukces Twojej firmy i jej przyszłość. My stawiamy na jakość, a Ty?

zleć tłumaczenie online


SZYBKI TERMIN TŁUMACZEŃ

Standardem tłumaczeń w naszym biurze jest 24-48 godzinny czas realizacji. Rozumiemy, iż dla naszych klientów czas jest jednym z ważnych czynników przy wyborze biura tłumaczeń. Szybkość w standardzie.


TŁUMACZENIA POZNAŃ

Nasze biuro tłumaczeń w Poznaniu przetłumaczy wszelkiego rodzaju dokumenty, w zależności od Twoich potrzeb i oczekiwać. Najczęściej dokonywanymi tłumaczeniami są:

 • tłumaczenia ekspresowe (express)
 • tłumaczenia techniczne
 • tłumaczenia specjalistyczne

 • W zależności od oczekiwanego poziomu oraz jakości tłumaczeń, możemy zaoferować tłumaczenia zwykłe, przysięgłe lub inne – ze specyfikacją oraz charakterem tłumaczeń możesz zapoznać się w regulaminie strony

  Oprócz częstych tłumaczeń oferujemy także niszowe tłumaczenia:

 • tłumaczenie dokumentów samochodowych
 • tłumaczenie książek
 • tłumaczenia budowlane
 • tłumaczenia medyczne
 • tłumaczenia marketingowe

 • Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego biura tłumaczeń w Poznaniu, oraz składania zamówień poprzez wygodny formularz kontaktowy który znajduje się na górze strony. Zachęcamy także, do przeczytania większej ilości informacji o naszym mieście poniżej:

  Poznań (znany również pod innymi nazwami historycznymi) to miasto położone nad Wartą, w środkowo-zachodniej Polsce, w regionie o nazwie Wielkopolska (województwo wielkopolskie). Populacja miasta wynosi około 550 tysięcy, a konurbacja wokół Poznania obejmuje także kilka innych społeczności (Oborniki, Skoki, Szamotuły i Śrem). Zamieszkuje ją łącznie prawie 1,1 miliona osób. Jeszcze większy jest Poznański Obszar Metropolitalny (PMA), który zamieszkuje 1,3-1,4 mln osób. Rozciąga się do takich miast satelitarnych, jak Nowy Tomyśl, Gniezno i Września, co czyni go czwartym co do wielkości obszarem metropolitalnym w Polsce.

  Poznań jest jednym z najstarszych miast w Polsce i był jednym z najważniejszych ośrodków w początkach państwa polskiego w X i XI wieku. Pierwotnie centrum miasta był Ostrów Tumski, naturalna wyspa na Warcie – bardzo podobne do Île de la Cité w Paryżu. Pierwsi władcy zostali pochowani w katedrze w Poznaniu, mieszczącej się właśnie na wspomnianej wyspie. Miasto służyło również jako stolica (przez krótki czas w XIII wieku), stąd oficjalna nazwa: Stołeczny Poznań.

  Poznań jest jednym z największych miast w Polsce. Jest historyczną stolicą regionu Wielkopolski i obecnie jest administracyjną stolicą prowincji o nazwie województwo wielkopolskie. Poznań jest obecnie jednym z największych polskich ośrodków handlu, przemysłu, sportu, edukacji, technologii, turystyki i kultury. Jest to szczególnie ważny ośrodek akademicki, z około 130 tysiącami studentów, i trzecią największą polską uczelnią, Uniwersytetem Adama Mickiewicza. Jest to również siedziba najstarszej polskiej diecezji. Poznań jest ponadto obecnie jedną z najbardziej zaludnionych metropolii w kraju.

  W 2012 roku, Centrum Sztuki i Biznesu w Poznaniu „Stary Browar” wygrało konkurs podróżniczy, zorganizowany przez National Geographic, i otrzymał pierwszą nagrodę za jeden z „nowych” siedmiu cudów Polski. Poznań często jest oceniany jako pierwsze miasto Polski, o bardzo wysokiej jakości życia. Miasto zdobyło również wiele razy nagrodę przyznawaną przez „Superbrands” za bardzo wysokiej jakości markę miasta Poznań. Poznań został sklasyfikowany w 2012 roku jako wysoko-wystarczalne miasto na arenie globalizacji światowej według Research Network.

  Oficjalnymi patronami Poznania są św. Piotr i Paweł z Tarsu, patroni katedry. Patronem miasta jest uznawany również patron głównej ulicy Poznania – Święty Marcin.

  Nazwa.

  Nazwa miasta pochodzi prawdopodobnie z Poznania imienia własnego „Poznań”, (według polskich reguł słowotwórczych imiesłów: „ten, który jest znany/uznany”), i będzie to oznaczać prawdopodobnie „miasta poznania”. Możliwe jest również, że nazwa pochodzi bezpośrednio od czasownika „poznać”, co oznacza „skłonić do poznania” lub „rozpoznać”, może to więc po prostu oznaczać „znane miasto”.

  Najwcześniejsze wzmianki na temat miasta, które przetrwały, znajdują się w kronice Thietmara z Merseburga, napisanej między 1012 i 1018 rokiem: episcopus Posnaniensis („biskup Poznania”, we wpisie na temat roku 970) i ab urbe Posnani („z Poznania”, odnoszący się do wpisu z roku 1005). Nazwa miasta pojawia się w dokumentach w łacińskim mianowniku jako Posnania (w 1236) lub Poznania (w 1247). Zdanie na temat Poznania pojawi się w latach 1146 i 1244.

  Pełną oficjalną nazwą miasta jest Stołeczne Miasto Poznań – w odniesieniu do jego roli jako centrum władzy politycznej w początkach państwa polskiego. Poznań jest znany w języku niemieckim jako „Poznań”, a oficjalnie nazywa się go Haupt- und Residenzstadt Posen („Kapitał i Rezydencja Miasta Poznania”). Pomiędzy 20 sierpnia 1910 i 28 listopada 1918 roku, łacińskie nazwy miasta brzmiały: „Posnania” i „Civitas Posnaniensis”. Jego nazwa w języki jidysz brzmi: „פּויזן” lub „Poyzn”.

  Rosyjska wersja nazwy, Познань, jest rodzaju żeńskiego, w przeciwieństwie do polskiej nazwy, która jest rodzaju męskiego.

  Poznań

  Historia.

  Przez wieki przed chrztem Polski, Poznań (składający się z warownego grodu między rzekami Wartą i Cybiną, położonego na tym obszarze, gdzie jest teraz Ostrów Tumski) był ważnym ośrodkiem kulturalnym i politycznym plemienia Polan. Mieszko I, pierwszy władca historyczny Polan i wczesnego państwa polskiego, zbudował jedną z jego głównych stabilnych siedzib właśnie w Poznaniu. Chrzest Polski za przyczyną Mieszka w roku 966, postrzegany jest jako przełomowy moment w tworzeniu państwa polskiego, który miał miejsce w Poznaniu.

  Po chrzcie Polski rozpoczęła się budowa katedry w Poznaniu – jako pierwszej katedry w Polsce. Poznań był prawdopodobnie główną siedzibą pierwszego biskupa misyjnego wysłanego do Polski, biskupa Jordana. Zjazd Gnieźnieński w 1000 doprowadził do powstania pierwszego stałego arcybiskupstwa krajowego w Gnieźnie (które jest powszechnie uważane za stolicę Polski w tym okresie), choć Poznań nadal miał własnych, niezależnych biskupów. Katedra w Poznaniu stała się na początku miejscem pochówku władców piastowskich (Mieszko I, Bolesław I, Mieszko II, Kazimierz I), a później króla Przemysła I i Przemysła II.,

  Po śmierci Mieszka II (prawdopodobnie w Poznaniu) w 1034 roku, region opuścił w 1038 roku Brzetysław I. Czesi złupili i zniszczyli zarówno Poznań, jak i Gniezno. Polska została zjednoczona pod panowaniem Kazimierza I Odnowiciela w roku 1039, ale stolica została przeniesiona do Krakowa, który był stosunkowo niezależny.

  W 1138, zgodnie z testamentem Bolesława III, Polska została podzielona na odrębne księstwa, podległe synom zmarłego króla. Poznań i jego okolice stały się domeną Mieszka III Starego, pierwszego z Książąt Wielkopolskich. Ten okres trwał aż do roku 1320. Rozdrobnione księstwa często przechodziły z rąk do rąk; kontrola nad Poznaniem, Gnieznem i Kaliszem czasami leżała w kompetencji jednego księcia, podczas gdy w innym czasie stanowiły one już księstwa odrębne.

  W około 1249 roku książę Przemysł I rozpoczął budowę Zamku Królewskiego na wzgórzu, na lewym brzegu Warty. Następnie, w 1253 roku, Przemysł wystawił dokument do Tomasza z Guben (Gubin), informujący o założeniu miasta na prawie magdeburskim, między zamkiem, a rzeką. Thomas zatrudnił dużą liczbę osadników niemieckich na rzecz pomocy w budynku i powstawaniu okolicznego miasta – jest to tym samym przykład niemieckiej wschodniej migracji (Ostsiedlung), charakterystycznej dla tego okresu miasta (o powierzchni dzisiejszego Starego Miasta). Gród otoczony był pokaźnym murem obronnym, zintegrowanym z zamkiem.

  W zjednoczonej Polsce, a później w polsko-litewskiej Rzeczypospolitej, Poznań był siedzibą województwa. Znaczenie miasta zaczęło się rozwijać w okresie jagiellońskim, ze względu na położenie na szlakach handlowych z Litwą i Rusią do Europy Zachodniej. Pod koniec XVI wieku, miasto stało się ważnym ośrodkiem handlu futrami. Podmiejskie osiedla powstały wokół murów miejskich, na wyspach rzecznych i na prawym brzegu; niektóre z nich (Ostrów Tumski, Śródek, Chwaliszewo, Ostrówek) uzyskały własne przywileje miejskie. Jednak rozwój miasta był utrudniony przez regularne duże pożary i powodzie. W dniu 2 maja 1536, pożar zniszczył 175 budynków, w tym zamek, ratusz, klasztor i podmiejską osadę Święty Marcin.

  W roku 1519 została założona Akademia Lubrańskiego w Poznaniu. Powstała ona jako pierwsza instytucja szkolnictwa wyższego (ale bez prawa do nadawania stopni naukowych, która zostało zarezerwowane dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie). Jednak kolegium Jezuitów, założone w mieście w 1571 roku w czasie kontrreformacji, miało prawo do nadawania stopni naukowych od 1611 aż do 1773, kiedy to nastąpiło połączenie z Akademią.

  W drugiej połowie XVII wieku (oraz w większej części wieku XVIII), Poznań był poważnie narażony na szereg wojen (oraz towarzyszących im zawodom wojskowym, grabieżom i rozlicznym zniszczeniom): druga i trzecia Wojna Północna, wojna o sukcesję Polską, Wojna Siedmioletnia i bunt a Barze. Poznań został również dotknięty częstymi epidemiami dżumy, a powodzie, zwłaszcza te od roku 1736, zniszczeniu uległo większość podmiejskich budynków. Populacja aglomeracji spadła (z 20.000 mieszkańców w roku 1600 do około 6000 osób w 1730 roku), a w celu odbudowy zniszczonych przedmieść zostali wprowadzeni Bambrzy i osadnicy holenderscy. W 1778 roku w mieście została założona Komisja Dobrego Porządku, która nadzorowała wysiłki odbudowy i zreorganizowania administracji miasta. Jednak w 1793 roku, w drugim rozbiorze Polski, Poznań przeszedł pod kontrolę Królestwa Prus, stając się częścią (i początkowo siedzibą) Prusów Południowych. Władze pruskie rozszerzyły granice miasta, co pozwoliło stworzyć z otoczonego murami miasta i jego najbliższych przedmieść jednej jednostki administracyjnej. Lewobrzeżne przedmieścia zostały włączone do Poznania w 1797 roku: Ostrów Tumski, Chwaliszewo, Śródka, Ostrówek i Łacina (św. Roch). W roku 1800 rozebrano stare mury, a na początku XIX wieku nastąpił rozwój głównie na zachód od starego miasta. Wieloma z głównych ulic dzisiejszego centrum miasta zostało wówczas rozplanowanych.

  W trakcie trwania Powstania Wielkopolskiego 1806 roku, polscy żołnierze i ochotnicy cywilni wspierali wysiłki Napoleona, walczącego z siłami pruskimi w regionie Poznania. Miasto stało się częścią Księstwa Warszawskiego w 1807 roku, i było siedzibą Zakładu Poznań – jednostki podziału administracyjnego i samorządu terytorialnego. Jednak w 1815 roku, po Kongresie Wiedeńskim, region został zwrócony do Prus, a Poznań stał się stolicą pół-autonomicznego Wielkiego Księstwa Poznańskiego.

  Miasto nadal się rozwijało. Różne projekty, związane z rozwojem Poznania, finansowane były przez polskich filantropów, takich jak: Biblioteka Raczyńskich i Hotel Bazar. Ze względu na strategiczne położenie miasta, władze pruskie przeznaczyły Poznań jako miasto-twierdzę, budując wokół niego pierścienie fortyfikacji obronnych. Prace rozpoczęły się od Cytadeli (Fort Winiary) w 1828 roku, a w kolejnych latach został zakończony cały zestaw obrony (Festung Posen).

  miasto Poznań

  Powstanie wielkopolskie w Polsce w okresie rewolucji z 1848 roku ostatecznie zakończyło się niepowodzeniem, a Wielkie Księstwo utraciło pozostałą autonomię. Poznań stał wówczas się po prostu stolicą prowincji pruskiej. Jako część Cesarstwa Niemieckiego ze zjednoczenia państw niemieckich w 1871 roku, społeczeństwo nadal tworzyli polscy patrioci, działający w obrębie takich stowarzyszeń, jak na przykład Centralne Towarzystwo Gospodarcze dla Wielkiego Księstwa Poznańskiego, i polskiego teatru (Teatr Polski, wciąż funkcjonujący), otwartego w roku 1875. Jednak władze usilnie starały się o germanizację tego regionu, zwłaszcza przez Komisję Rozliczenia Pruskiego (założoną w roku 1886). Niemcy stanowili 38% mieszkańców miasta w 1867 roku, choć odsetek ten będzie później nieco niższy, szczególnie po powrocie regionu do Polski.

  Zaplanowano kolejną ekspansję Twierdzy Poznań, z zewnętrznym pierścieniem fortów szerzej rozstawionych na całym obwodzie miasta. Budowa pierwszych dziewięciu fortów rozpoczęła się w 1876 roku. Dziewięć fortów pośrednich zostało zbudowane od 1887 roku. Wewnętrzny pierścień fortyfikacji uznano z biegiem czasu za nieaktualny i został on zdjęty z początkiem XX wieku (choć Cytadela pozostała w użyciu). To sprawiło, że przestrzeń do dalszej budowy cywilnej, szczególnie Pałacu Cesarskiego (Zamku), zakończyła się w roku 1910. Ponadto, wybudowano wokół niego także inne wielkie budynki (włącznie z dzisiejszymi głównymi budynkami uniwersyteckimi i operą). Granice miasta zostały znacznie rozszerzone, obejmując również dawne wsi podmiejskie: Piotrowo i Berdychowo w 1896, Łazarz, Górczyn, Jeżyce i Wildę w 1900 roku, a w 1907 roku Sołacz.

  Po I wojnie światowej Powstanie Wielkopolskie (1918-1919) przeniosło Poznań i większość regionu pod kontrolę Polaków, co zostało potwierdzone przez Traktat Wersalski. Miejscowa ludność miała prawo do nabycia obywatelstwa polskiego lub opuszczenia kraju. Doprowadziło to do znacznego spadku liczby mieszkających w Poznaniu Niemców, których liczba spadła z 65.321 w 1910 roku do 5980 w 1926 roku i dalej do 4387 w 1934 roku. W międzywojennej II Rzeczypospolitej, miasto ponownie stało się stolicą województwa poznańskiego. Uniwersytet w Poznaniu (dziś nazywający się Uniwersytetem Adama Mickiewicza) został założony w 1919 roku, a w 1925 roku rozpoczęły się Międzynarodowe Targi Poznańskie. W 1929 roku podczas trwania targów odbyła się Powszechna Wystawa Krajowa (popularnie zwana PeWuKa), zorganizowana z okazji dziesiątej rocznicy odzyskania niepodległości. Wystawa przyciągnęła około 4,5 mln osób. Granic miasta ponownie rozszerzono w 1925 roku (włączono obszary: Komandoria, Rataje, Starołęka, Dębiec, Szeląg i Winogrady) i 1933 (Golęcin, Podolany).

  W czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945, Poznań został włączony do III Rzeszy jako stolica Kraju Warty. Wiele polskich mieszkańców rozstrzelano, aresztowano oraz wydalono do Generalnej Guberni jako pracownicy przymusowi. W tym samym czasie wielu Niemców i Volksdeutschów zostało rozliczonych w mieście. Ludność niemiecka wzrosła z około 5000 osób w 1939 roku (około 2% mieszkańców) do około 95000 osób w roku1944. Przedwojenna ludność żydowska( około 2000 osób) została w większości zamordowana w czasie Holokaustu. Obóz koncentracyjny został założony w Forcie VII, jednym z fortów obwodowych z XIX wieku. Obóz został później przeniesiony do Żabikowa, znajdującego się na południe od Poznania. Władze hitlerowskie znacznie rozszerzyły granicę Poznania, aby móc objąć większość obszaru dzisiejszego miasta; te granice zostały zatrzymane również po wojnie. Poznań zetknął się też z Armią Czerwoną, wspieraną przez polskich wolontariuszy. Od 23 lutego 1945, po bitwie pod Poznaniem, w której armia niemiecka prowadziła linię obrony ostatniej szansy, zgodnie z nakazem Hitlera, oznaczono miasto jako Festung. Cytadela była ostatnim punktem do upadku, a walki zniszczyły dużą partię lewej części miasta, zwłaszcza na Starym Mieście, której ogromna część legła w gruzach.

  W związku z wydaleniami i migracją ludności niemieckiej po wojnie, ludność Poznania była prawie jednolicie polska. Miasto ponownie stało się stolicą województwa; w 1950 roku wielkość województwa poznańskiego została zmniejszona, a samo miasto otrzymało odrębny status wojewódzki. Status ten zaginął w trakcie reformy z roku 1975, która znacznie zmniejszyła rozmiar województwa poznańskiego.

  Poznań w 1956 roku postrzegany jest jako wczesny wyraz oporu wobec rządów komunistycznych. W czerwcu 1956 roku, miał miejsce protest pracowników w fabryce lokomotyw Cegielskiego. W mieście rozwinęła się w seria strajków i popularnych protestów przeciwko polityce rządu. Po marszu protestu w dniu 28 czerwca, strajkujące tłumy zaatakowały partię komunistyczną i tajną siedzibę policji, gdzie zostali odparci przez wystrzały. Zamieszki były kontynuowane przez dwa dni, dopóki nie zostały stłumione przez wojsko. Zginęło 67 osób, według oficjalnych danych. Pomnik ofiar został wzniesiony w 1981 roku na Placu Mickiewicza.

  Powojenne lata przyniosły dużo pracy przy odbudowie budynków zniszczonych w walkach. Od 1960 roku trwała intensywna zabudowa mieszkaniowa, składająca się głównie z prefabrykowanych betonowych bloków mieszkalnych, zwłaszcza w Ratajach i Winogradach, a później (po jego włączenie do miasta w 1974 roku) – także Piątkowa. Kolejną zmianą strukturalną (ukończoną w roku 1968) było skierowanie rzeki Warty do naśladowania dwóch prostych oddziałów obu stronach Ostrowa Tumskiego.

  Najnowsze rozszerzenie granic miasta miało miejsce w 1987 roku, z dodaniem nowych obszarach, głównie na północy, w tym Moraska, Radojewa i Kiekrza. Pierwsze wolne wybory samorządowe po upadku komunizmu miały miejsce w 1990 roku, a odbyły się z lokalnie polskimi reformami rządowymi. W roku 1999, Poznań ponownie stał się stolicą większej prowincji (województwa wielkopolskiego w Polsce). Miasto stało się również siedzibą powiatu, a samo miast uzyskało osobne prawa powiatu.

  Ostatnie zmiany infrastrukturalne obejmują otwarcie trasy szybkiego tramwaju (Poznański Szybki Tramwaj, popularnie zwany „Pestka”) w 1997 roku. Połączenie pierwszej autostrady do Poznania (części autostrady A2) odbyło się w roku 2003. W roku 2006 pierwszy polski F-16 Fighting Falcon zaczął stacjonować na 31. Bazie Lotniczej w Krzesinach, w południowo-wschodniej części miasta.

  Poznań nadal obsługuje regularne targi i wydarzenia międzynarodowe, w tym bierze udział w konferencji klimatycznej ONZ. To było jedno z miast-gospodarzy UEFA Euro 2012.

  rynek

  Geografia.

  Poznań zajmuje powierzchnię 261,3 km2 (100,9 ²) i ma współrzędne w zakresie 52 ° 17'34 '' - 52 ° 30'27''N, 16 ° 44'08 '' - 17 ° 04'28 '"E. Jego najwyższy punkt, o wysokości 157 m (515 stóp), znajduje się na szczycie Góra Moraska, znajdującej się w obrębie rezerwatu przyrody Meteoryt Morasko w północnej części miasta. Najniższa wysokość wynosi 60 m (197 stóp) znajduje się w dolinie Warty.

  Główną rzeką Poznania jest Warta, która przepływa przez miasto z południa na północ. Jako że zbliża się ona do centrum miasta, dzieli się na dwie gałęzie, płynące na zachód i na wschód od Ostrowa Tumskiego i dalej na północy spotykające się ponownie. Mniejsza rzeka, Cybina, przepływa przez wschodnią część Poznania, spotykając się z dopływem na wschód od Warty (oddział ten jest również nazywany Cybina – jego północy odcinek był pierwotnie kontynuacją tej rzeki, podczas gdy jego południowa część została sztucznie rozszerzona, tworząc główny nurt Warty). Innymi dopływami Warty w Poznaniu są: Strumień Junikowskiego, który przepływa przez południową część Poznaniu z zachodu, spotykając się z Wartą tuż przy granicy miasta w Luboniu; Bogdanka i Wierzbak, dawniej dwa odrębne dopływy płynące z północno-zachodniej i wzdłuż północnej części centrum miasta, teraz z ich dolnymi odcinkami kierowanymi pod ziemią; Główna, płynąca w dzielnicy o tej samej nazwie, w północno-wschodniej części Poznaniu; i Strumień Różany, płynący na wschód od Moraska na północy miasta. Oczywiście Warta w centrum Poznania była dawniej zupełnie inna od dzisiejszej: główny strumień biegł między Groblą i Chwaliszewem, które były pierwotnie dwoma odrębnymi wyspami. Oddział znajdujący się na zachód od Grobli (w Warcie Zgniłej) został wypełniony dopiero w późnym XX wieku, znajdując się na zachód od głównego strumienia Chwaliszewa. Następnie został przeniesiona i wypełnione w roku 1960. Dokonano tego, by częściowo zapobiec powodziom, które powodowały poważne uszkodzenia Poznania w całej jego historii.

  Największym jeziorem w Poznaniu jest się Jezioro Kierskie, znajdujące się w północno-zachodniej części miasta (w granicach miasta od 1987 roku). Inne duże jeziora to Malta (sztuczne jezioro na dolnej Cybinie, utworzone w roku 1952), Jezioro Strzeszyńskie na Bogdance i Rusałce (sztuczne jezioro położone w dół Bogdanki, utworzone w 1943 roku). Dwa ostatnie są popularnymi miejscami kąpieliskowymi. Jezioro Kiekrz jest często stosowane do żeglowania, a Malta jest konkurencyjna w zakresie wioślarstwa i kajakarstwa.

  Centrum miasta (w tym Stare Miasto, dawne wyspy: Chwaliszewo i Grobla oraz główna ulica Święty Marcin, a także wiele innych ważnych budynków i powiatów) leży na zachodnim brzegu Warty. Naprzeciwko niego, pomiędzy dwoma gałęziami Warty, znajduje się Ostrów Tumski, Katedra w Poznaniu. Ten teren zawiera też inne budowle kościelne, jak i urządzenia mieszkaniowe i przemysłowe. Naprzeciwko katedry na wschodnim brzegu rzeki znajduje się zabytkowa dzielnica Śródka. Duże obszary bloków mieszkalnych, budowane od lat sześćdziesiątych XX wieku, to Rataje na Wschodzie oraz Piątkowo i Winogrady na północ od centrum. Starsze dzielnice mieszkalne i handlowe obejmują: Łazarz i Górczyn na południu oraz Jeżyce na zachodzie. Istnieją również znaczne obszary leśne w granicach miasta, w szczególności we wschodnim sąsiedztwie od Swarzędza oraz wokół jezior w części północno-zachodniej.

  Klimat.

  Poznań znajduje się w strefie przejściowej między wilgotnym klimatem kontynentalnym i oceanicznym, ze stosunkowo chłodnymi zimami i ciepłymi latami. Śnieg jest powszechny w zimie, gdy temperatura w nocy oscyluje zazwyczaj poniżej zera. W lecie temperatury często mogą osiągnąć 30 ° C (86 ° F). Roczna suma opadów jest mniejsza niż 500 mm (20 cali), co umieszcza Poznań wśród najniższych w Polsce. Najbardziej deszczowym miesiącem jest lipiec, głównie ze względu na krótkie, ale intensywne oberwania chmury i burze. Liczba godzin słonecznych jest jedną z najwyższych w kraju. Klimat w tym obszarze wykazuje łagodne różnice między wzlotami i upadkami, jednocześnie jest tam wystarczająca ilość opadów przez cały rok. W klasyfikacji klimatycznej Köppen dla Poznania odpowiedni jest podtyp „CFB” (Klimat Marine West Coast / Klimat morski).

  Podział administracyjny.

  Poznań jest podzielony na 42 dzielnice (osiedla), z których każda ma swoją własną wybraną Radę, uprawnioną do podejmowania niektórych ważnych decyzji i ma uprawnienia do dokonywania wydatków. Pierwsze wybory do tych jednolite rad, obejmujących cały obszar miasta, odbyły się w dniu 20 marca 2011 roku.

  Dla niektórych celów administracyjnych jest używany stary podział na pięć dzielnic – chociaż przestały być one jednostkami organizacyjnymi w 1990 roku. Były to:

  Stare Miasto: ludność 161.200 mieszkańców, powierzchnia 47,1 km2 (18,2 ²), obejmujące środkową i północną część miasta;

  Nowe Miasto: ludność 141.424 mieszkańców, obszar 105,1 km2 (40,6 ²), w tym wszystkie części miasta, zlokalizowane na prawym (wschodnim) brzegu Warty;

  Grunwald: ludność 125.500 mieszkańców, powierzchnia 36,2 km2 (14,0 ²), pokrycie części południowo-zachodniej części miasta;

  Jeżyce: ludność 81.300 mieszkańców, powierzchnia 57,9 km2 (22,4 ²), pokrycie północno-zachodniej części miasta;

  Wilda: ludność 62.290 mieszkańców, powierzchnia 15,0 km2 (5,8 ²), w południowej części miasta.

  Obywatele Poznania, dzięki silnej gospodarce i wynagrodzeniom miejskim, zaczęli osiedlać się również na przedmieściach miasta (powiat poznański) w latach 90-tych. Mimo, że liczba mieszkańców w samym Poznaniu malała w ciągu ostatnich dwóch dekad, przedmieścia zyskały prawie dwa razy tyle mieszkańców, co ścisłe centrum. Tak więc poznański obszar miejski stale rośnie, a ciągu ostatnich lat osiągnął już liczbę 1,0 mln mieszkańców (włączając liczbę studentów), podczas gdy cały obszar metropolitalny osiągnął już 1,5-1,7 mln mieszkańców (gdy wliczyć także satelitarne miasta i miasteczka, składające się na tzw. drugi pierścień Poznania, obejmujący powiaty takie, jak: Września, Gniezno i Kościan). Złożoną infrastrukturę, dużą gęstość zaludnienia, znaczną liczbę firm i poziom PKB na jednego mieszkańca przedmieść Poznania można porównać jedynie do przedmieść warszawskich. To ciekawe, że w wielu bliższych częściach przedmieść (na przykład Tarnowo Podgórne, Komorniki, Suchy Las, Dopiewo) produkuje się więcej pod względem PKB na jednego mieszkańca, niż w samym mieście.

  Gospodarka.

  Poznań jest ważnym ośrodkiem handlowym już od czasów średniowiecza. Począwszy od XIX wieku, miejscowy przemysł ciężki zaczął stale rosnąć. Kilka dużych fabryk zostało zbudowanych w granicach Poznania, w tym huty i fabryki kolejowe Hipolita Cegielskiego (patrz: H. Cegielski - Poznań SA).

  Obecnie Poznań jest jednym z głównych centrów handlowych w Polsce. Poznań jest uważany za drugie najbardziej prosperujące miasto w Polsce po Warszawie. Miasto Poznań produkuje 31,8 miliardów złotych produktu krajowego brutto Polski w 2006 roku i może się poszczycić PKB na jednego mieszkańca wynoszącym 200,4% (2008) w stosunku do średniej wysokości PKB w Polsce. Ponadto, Poznań miał bardzo niską stopę bezrobocia, wynoszącą jedynie 2,3% (od maja 2009). Dla porównania, w Polsce krajowa stopa bezrobocia wyniosła w tym czasie ponad 10%.

  Wiele firm z Europy Zachodniej otwiera swoje polskie siedziby w Poznaniu lub w pobliskich miejscowościach, Tarnowo Podgórne i Swarzędz. Większością inwestorów zagranicznych są firmy niemieckie i holenderskie oraz kilka innych. Inwestorzy zgromadzeni są głównie z przemysłu przetwórstwa spożywczego, mebli, motoryzacji, transportu i logistyki. Zagraniczne firmy przyciągają przede wszystkim niskie koszty pracy oraz relatywnie dobra sieć drogowa i kolejowa oraz dobre umiejętności zawodowe pracowników i stosunkowo liberalne przepisy prawa pracy.

  W niedawno wybudowanym centrum handlowym Stary Browar znajduje się wiele sklepów wysokiej klasy. Stary Browar jest uważany za jedną z najlepszych galerii handlowych w Europie. Zdobył on nagrodę dla najlepszego centrum handlowego na świecie w kategorii średniej wielkości obiektów handlowych. Inne ważne centra handlowe w mieście to Galeria Malta, jedno z największych centrów w Europie Środkowej, a także sklepy w Hotelu Bazar, zabytkowym hotelu i centrum handlowym na Starym Mieście.

  budynki w Poznaniu

  Transport.

  Poznań posiada rozbudowany system transportu publicznego, składający się z tramwajów oraz autobusy miejskich i podmiejskich. Główny dworzec kolejowy w Poznaniu położony jest na południowy-zachód od centrum miasta; istnieje również kilka mniejszych stacji: Poznań Wschód i Poznań Garbary na północny wschód od centrum miasta i kilka innych stacji na obrzeżach miasta. Głównym szklakiem komunikacyjnym na linii wschód-zachód przebiega autostrada A2 na południe od miasta, łącząca go z Berlinem na zachodzie i Łodzią i Warszawą na wschodzie. Inne główne drogi prowadzą w kierunku Warszawy, Bydgoszczy, Wągrowca, Oborników, Katowic, Wrocławia, Buka i Berlina. Intensywny program budowy dróg wokół miasta i ich poprawy jest w toku w ramach przygotowań do goszczenia meczów Euro 2012 w piłce nożnej.

  Poznań jest jednym z największych portów lotniczych w zachodniej Polsce. Posiada on lotnisko o nazwie Poznań-Ławica. W 2010 roku obsłużyło ono około 1,5 mln pasażerów.

  Kultura i zabytki.

  Poznań ma wiele historycznych budynków i zabytków, w większości skupionych wokół Starego Miasta i innych części centrum miasta. Wiele z nich leży na Szlaku Traktu Królewsko-Cesarskiego w Poznaniu – trasy spaceru turystycznego, prowadzącego przez najważniejsze części miasta, pokazującej jego historię, kulturę i tożsamość. Fragmenty centrum miasta są wymienione jako jeden z oficjalnych krajowych zabytków Polski (Pomnik Historii), wyznaczone na tę listę 28 listopada 2008 roku, wraz z innymi częściami zabytkowego centrum miasta. Jego finansowanie jest utrzymywane przez National Heritage Board Poland.

  Wyniki nowego, obszernego badania archeologicznego przeprowadzonego na poznańskim Ostrowie Tumskim przez prof. zw dr hab. Hannę Kocką z Instytutu Prahistorii Křeč z UAM wskazują, że rzeczywiście był w Poznaniu ośrodek centralny wczesnego państwa polskiego (niedawne odkrycie pierwszego polskiego władcy, Mieszka I). Tak więc wyspa Ostrów Tumski jest bardziej ważna, że sądzono wcześniej, i może być równie ważna, jak „Gniezno” w Polsce pierwszych Piastów. W niedalekiej przyszłości, Ostrów Tumski w Poznaniu ma mieć bardzo bogatą historyczną ekspozycję, która jest obecnie w trakcie budowy i będzie z pewnością bardzo ciekawym miejscem dla odwiedzających Poznań. Obejmuje to wszystkiego rodzaju atrakcje: w.w. Katedra, Kościół Najświętszej Marii Panny w Poznaniu, Akademia Lubrańskiego i nowo otwarty w 2012 Park Archeologiczny „Genius Loci”, a także interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego (ICHOT), planowane zostać otwarte w 2013 roku w celu prezentacji państwo polskiego poprzez wiele różnych okresów w formie muzeum multimedialnego. „Pałac w Poznaniu” również będzie przekształcony w muzeum, chociaż konieczne są ku temu dalsze środki. Kiedy wszystkie wystawy będą gotowe w ciągu kilku lat, Ostrów Tumski może być wart odwiedzenia podobnie jak Wawel w Krakowie. Jest bardzo znane zdanie, ilustrujące znaczenie Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, wypowiedziane przez papieża Jana Pawła II: „Tutaj zaczęła się Polska”.

  Jednym z najciekawszych miejsc w Poznaniu jest sztuczne jezioro Malta w centrum miasta. Na jednym brzegu jeziora znajdują się stoki narciarskie i saneczkarskie (Malta Ski), natomiast na przeciwległym brzegu znajduje się ogromny kompleks basenów, w tym jednego w rozmiarach olimpijskich (Termy Maltańskie). Ta cała rekreacyjnych miasta jest wyjątkową atrakcją w całej Polsce, a nawet Europie.

  Być może najważniejsze wydarzenie kulturalne w Poznaniu to coroczny festiwal teatralny Malta, która odbywa się w wielu miejscach miasta, zwykle pod koniec czerwca i na początku lipca. Znajdują się w nim przede wszystkim nowoczesne eksperymentalne spektakle off-teatru, często odbywające się na placach i innych miejscach publicznych. Festiwal obejmuje również kino, wizualizacje, muzykę i zabawy taneczne. Festiwal Teatralny Malta wypromował wiele grup poza teatrem, wyrażając tym samym nowe pomysły w już bogatym teatralnym tle miasta. Tak więc można powiedzieć, że Poznań – ze swoim bogatym zapleczem off-teatrów i ich nowatorskich wykonań – stał się ostatnio nowym polskim centrum off-teatru.

  Klasyczne wydarzenia muzyczne obejmują: Konkurs Skrzypcowy (odbywający się co 5 lat) oraz koncerty muzyki klasycznej, organizowane przez Filharmonię Miasta w Auli Uniwersyteckiej (odbywające się co miesiąc). Szczególnie popularne są koncerty grane przez Poznańskie Słowiki.

  Poznań jest także domem dla nowych form muzycznych, takich jak rap i hip-hop, wykonywane przez dużą ilość pochodzących z miasta zespołów i wykonawców (Peja, Mezo i inni). Poznań jest również znany ze swoich wykonawców muzyki rockowej (Muchy, Małgorzata Ostrowska).

  Poznań, oprócz wielu tradycyjnych teatrów z długą historią (Teatr Nowy, Teatr Wielki, Teatr Polski, Teatr Muzyczny i kilka innych), jest także domem dla coraz większej liczby alternatywnych grup teatralnych. Niektóre z nich wywodzą się z Międzynarodowego Festiwalu Malta: Teatr Strefa Ciszy, Teatr Porywcze Ciał, Teatr Usta Usta, Teatr u Przyjaciół, Teatr Biuro Podróży, Teatr Ósmego Dnia i wiele, wiele innych. Uważa się, że nawet do 30 bardziej lub mniej znane grup może obecnie pracować w mieście.

  Każdego roku w dniu 11 listopada poznaniacy świętują Dzień Ulicy św. Marcina. Pochód koni, ze św. Marcinem na czele, paraduje wzdłuż ulicy św. Marcina, z przodu Zamku Cesarskiego. Każdy może wówczas zjeść pyszne rogaliki, produkt regionalny Poznania. Poznań był gospodarzem Europejskiego Spotkania Ekumenicznego Młodych i Dorosłych chrześcijańskiej Wspólnoty Taizé w roku 2009.

  Poznań inscenizuje również „Ale Kino!”, Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza w grudniu i „Off Cinema”, festiwal filmów niezależnych. Inne znane wydarzenia to między innymi Festiwal „Transatlantyk” (festiwal muzyki filmowej Jana AP Kaczmarka, rozpoczął się w 2011 roku), Festiwal Teatrów Maski Międzynarodowych Warsztatów Tańca Polskiego Teatru Tańca przez Made in Chicago, Jazz Festival, Festiwal Ethno Port, Ice Rzeźba, Animator, Nauki i Sztuki, Tzadik (festiwal muzyki żydowskiej), Medytacje Biennale (Modern Art). Pełny wykaz imprez kulturalnych rocznych jest nawet dłuższy.

  Poznań ma kilka kin, w tym multipleksy i mniejsze kina. Ponadto, w Poznaniu znajduje się opera, teatry i wiele muzeów.

  „Rozbrat” służy jako dom dla lokatorów i jako centrum niezależnej i otwartej kultury. Odbywają się tu koncerty, często pokazy bibliotek, wernisaży anarchistycznych, wystawy, festiwale urodzinowe (każdego października), wieczory poezji i festiwale graffiti.

  W centrum miasta jest wiele klubów, pubów i kawiarni, zlokalizowanych głównie w rejonie Starego Miasta.

  Edukacja.

  Poznań jest jednym z czterech największych ośrodków akademickich w Polsce. Liczba studentów w Poznaniu wynosi około 140 000 (czwarty / trzecim po Warszawie, Krakowie i mający blisko do Wrocławia w rankingu populacji studentów). Jeden na czterech mieszkańców Poznania jest studentem. Poznań jest mniejszy niż Warszawa czy Kraków, jednak nadal ma on bardzo dużą liczbę studentów. Sprawia to, że miasto jeszcze bardziej żywym i gęstym ośrodkiem akademickim od obu – byłej i obecnej – stolic Polski. Miasto posiada wiele uniwersytetów państwowych. Uniwersytet Adama Mickiewicza (UAM skrócona nazwa w języku polskim, UAM w języku angielskim) jest jednym z najbardziej wpływowych i największych uczelni w Polsce.

  Uniwersytet Adama Mickiewicza jest jedną z trzech najlepszych uczelni w Polsce (po Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie). Wszystkie z wymienionych uczelni mają bardzo dużą liczbę zagranicznych studentów i pochodzących z wymiany naukowców, grantów badawczych. Pochodzą od nich najlepsze publikacje. W północnych przedmieściach Poznania został zbudowany bardzo duży „Kampus Morasko (Wydział Biologii, Fizyki, Matematyki, Chemii, Nauk Politycznych, Geografii).Większość wydziałów jest już otwarta, choć powstanie jeszcze kilka innych udogodnień. Infrastruktura kampusu należy do najbardziej imponujących wśród polskich uczelni. Ponadto, istnieją plany stworzenia Uniwersyteckiego Parku Historii Ziemi. Jednym z powodów budowy parku jest Rezerwat przyrody Meteoryt Morasko, znajdujący się w pobliżu. Jest to jedno z nielicznych miejsc w Europie, gdzie spadła bardzo duża liczba meteorytów, a jakieś ślady tych wydarzeń mogą być nadal widoczne.

  Polityka.

  Polityka komunalna.

  Od końca epoki komunizmu w 1989 roku, w gminie Poznań i strefie podmiejskiej zainwestowano w infrastrukturę, a zwłaszcza w transport publiczny i administrację. To prowadzi do ogromnych inwestycji ze strony firm zagranicznych w Poznaniu, a także w zachodniej i południowej społeczności Poznania (mianowicie Kórniku i Tarnowie Podgórnym). Jedną z najważniejszych wartości Poznania jest pozytywne nastawienie administracji publicznej wobec inwestycji oraz mniej biurokracji, niż gdziekolwiek indziej w Polsce.

  Inwestycje miejskie w zakresie transportu ograniczone były głównie do transportu publicznego. Podczas, gdy liczba samochodów od 1989 roku powiększyła się co najmniej dwukrotnie, polityka poprawy transportu publicznego dała dobre efekty. Ograniczanie dostępu samochodem do centrum miasta, budowa nowych linii tramwajowych (w tym Poznański Szybki Tramwaj) oraz inwestycje w nowy tabor (taki, jak nowoczesne tramwaje Combino, produkowane przez Siemens, oraz autobusy niskopodłogowe Solaris). Dzięki rozlicznym inwestycjom zwiększył się komfort przejazdów. To są godne uwagi sukcesy, nawet biorąc pod uwagę fakt, że polskie społeczeństwo ma jedynie połowę siły nabywczej „Starej Unii”, stąd nie każdy może sobie pozwolić na własny samochód.

  Przyszłe inwestycje w transport obejmują budowę trzeciej obwodnicy Poznania i ukończenie A2 (E30), autostrady prowadzącej w kierunku Berlina. W mieście są budowane nowe ścieżki rowerowe, będące przedłużeniem do już istniejących. Wszystko to jest bardziej skomplikowane (i droższe) przez ciężkie zaniedbania infrastruktury transportowej w całej epoce komunizmu.