Dlaczego warto nam zaufać.

tłumaczenia online


CENA TŁUMACZEŃ

Niskie ceny to nasza polityka ukierunkowująca nas na trwałą współpracę z naszymi klientami. Stawiamy na długofalową współpracę wynikającą z dobrej ceny niż jednorazowy zysk.

biuro tłumaczeń online


JAKOŚĆ TŁUMACZEŃ

Jakość tłumaczeń jest dla nas priorytetem i stawiana jest przez nas na pierwszym miejscu. Wiemy, że od jakości tłumaczeń może zależeć sukces Twojej firmy i jej przyszłość. My stawiamy na jakość, a Ty?

zleć tłumaczenie online


SZYBKI TERMIN TŁUMACZEŃ

Standardem tłumaczeń w naszym biurze jest 24-48 godzinny czas realizacji. Rozumiemy, iż dla naszych klientów czas jest jednym z ważnych czynników przy wyborze biura tłumaczeń. Szybkość w standardzie.


TŁUMACZENIA ŁÓDŹ

Nasze biuro tłumaczeń w Łodzi przetłumaczy wszelkiego rodzaju dokumenty, w zależności od Twoich potrzeb i oczekiwać. Najczęściej dokonywanymi tłumaczeniami są:

 • tłumaczenia ekspresowe (express)
 • tłumaczenia techniczne
 • tłumaczenia specjalistyczne

 • W zależności od oczekiwanego poziomu oraz jakości tłumaczeń, możemy zaoferować tłumaczenia zwykłe, przysięgłe lub inne – ze specyfikacją oraz charakterem tłumaczeń możesz zapoznać się w regulaminie strony

  Oprócz częstych tłumaczeń oferujemy także niszowe tłumaczenia:

 • tłumaczenie dokumentów samochodowych
 • tłumaczenie książek
 • tłumaczenia budowlane
 • tłumaczenia medyczne
 • tłumaczenia marketingowe

 • Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego biura tłumaczeń w Łodzi, oraz składania zamówień poprzez wygodny formularz kontaktowy który znajduje się na górze strony. Zachęcamy także, do przeczytania większej ilości informacji o naszym mieście poniżej:

  Łódź (polska wymowa: [wut͡ɕ]; jid: „לאדזש”, „Lodzh”; angielska wymowa: [luːdʒ lub [lɒdz]) jest trzecim co do wielkości miastem w Polsce. Znajduje się w centralnej części kraju. W grudniu 2009 miasto liczyło 742.387 mieszkańców. Jest stolicą województwa łódzkiego i jest położone około 135 km (84 mil) na południowy zachód od Warszawy. Herb miasta przedstawia łódź, co nawiązuje bezpośrednio do nazwy miasta, którą przekłada się dosłownie jako „łódź”.

  Łodź budynek

  Historia.

  Łódź po raz pierwszy pojawia się w pisemnej dokumentacji w dokumencie z roku 1332, który wspomina wieś Łodzia, należąca do biskupów we Włocławku. W roku 1423 król Władysław Jagiełło nadał prawa miejskie miejscowości Łódź. Od tego czasu, aż do XVIII wieku, miasto pozostało małą osadą na szlaku handlowym między Mazowszem i Śląskiem. W XVI wieku miasto liczyło mniej niż 800 mieszkańców, głównie pracujących na pobliskich gospodarstwach zbożowych.

  Po drugim rozbiorze Polski w 1793 roku, Łódź stała się częścią Królestwa Prus w prowincji Prusy Południowe, i była znana w języku niemieckim jako Lublin. W 1798 roku Prusacy znacjonalizowali miasto, które w następstwie tego utraciło status miasta biskupów kujawskich. W 1806 roku Łódź dołączyła do Księstwa Warszawskiego Napoleona, a w 1810 roku miała jedynie 190 mieszkańców. W traktacie z Kongresu Wiedeńskiego z 1815 roku, miasto stało się częścią Królestwa Polskiego, państwa klienckiego Imperium Rosyjskiego.

  W traktacie z roku 1815 planowano odnowić zniszczone miasto. Na podstawie dekretu carskiego z roku 1816, znaczna ilość imigrantów niemieckich otrzymała terytoria pod warunkiem oczyszczenia ziemi i zbudowania fabryki i mieszkań. W 1820 roku Stanisław Staszic pomagał w zmianie miasteczka na nowoczesne centrum przemysłowe. Imigranci przybywali do Ziemi Obiecanej (Ziemia Obiecana to literacki pseudonim miasta) z całej Europy. W większości przybyli z południowych Niemiec, Śląska i Czech, ale także z krajów tak odległych, jak Portugalia, Anglia, Francja i Irlandia. Cotton Mill otworzył pierwszą fabrykę w mieście w 1825 roku, a 14 lat później działalność rozpoczęła pierwsza fabryka parowa w Polsce i Rosji. 1839 roku, 78% ludności było pochodzenia niemieckiego i powstawały niemieckie szkoły i kościoły.

  Ciągły napływ pracowników, przedsiębiorców i rzemieślników z całej Europy przekształcił Łódź w główne centrum produkcji włókienniczej Imperium Rosyjskiego. Trzy grupy dominującej ludności miasta przyczyniły się najbardziej do rozwoju Łodzi: Polacy, Niemcy i Żydzi, którzy zaczęli przyjeżdżać do miasta od 1848 roku. Wielu rzemieślników z Łodzi było także tkaczami ze Śląska.

  W 1850 roku, Rosja zniosła bariery celne między Polską, a Kongresową Rosją właściwą; Przemysł w Łodzi mógł się teraz swobodnie rozwijać na niedalekim, ale za to ogromnym rynku rosyjskim. Wkrótce miasto stało się drugim co do wielkości miastem w Królestwie Polskim. W 1865 otwarta została pierwsza linia kolejowa (do Koluszkach, odgałęzienie od Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej), i wkrótce miasto zyskało połączenie kolejowe z Warszawą i Białymstokiem.

  Jednym z najważniejszych łódzkich przemysłowców był Karol Scheibler. W 1852 roku przybył on do Łodzi i razem z Juliuszem Schwarzem zaczęli zakup nieruchomości i budowanie kilku fabryk. Scheibler wykupił później akcje Schwarza i tym samym stał się jedynym właścicielem dużej firmy. Po jego śmierci, w 1881 roku, wdowa po nim i inni członkowie rodziny postanowili oddać hołd jego pamięci poprzez budowę kaplicy, przeznaczonej jako mauzoleum w jego rodzinnej krypcie, w luterańskiej części cmentarza na ulicy Ogrodowej w Łodzi (później znanym jako Stary Cmentarz).

  W latach 1823-1873 populacja miasta podwajała się co dziesięć lat. Lata 1870-1890 przyniosły okres najbardziej intensywnego rozwoju przemysłowego w historii miasta. Pojawiło się wówczas wielu przemysłowców żydowskich. Łódź szybko stała się ważnym ośrodkiem ruchu socjalistycznego. W 1892 roku wielki strajk sparaliżował większość fabryk. Według rosyjskiego spisu powszechnego z 1897 roku, z ogólnej populacji 315000 osób, Żydzi stanowili 99000 osób, czyli 31% procent. W czasie rewolucji w 1905 roku, która stała się znana jako dni czerwca lub powstanie łódzkie, carska policja zabiła setki pracowników. Do 1913 roku, Polacy stanowili prawie połowę populacji (49,7%), mniejszość niemiecka spadła do 14,8%, a Żydzi stanowili 34% z 506.000 mieszkańców miasta.

  Pomimo wiadomości o zbliżającym się kryzysie poprzedzającym I wojnę światową, miasto rozrastało się nieustannie aż do roku 1914. W tym roku stało się jednym z najbardziej zaludnionych miast przemysłowych na świecie, z 13.280 mieszkańców na kilometr kwadratowy (34400 / km²). Pod koniec 1914 roku w pobliżu miasta stoczono wielką bitwę, w wyniku czego miasto znalazło się pod okupacją niemiecką (po dniu 6 grudnia tego samego roku). Jednak dzięki polskiej niepodległości, odzyskanej w listopadzie 1918 roku, miejscowa ludność wyzwoliła miasto i rozbroiła żołnierzy niemieckich. W następstwie wojny światowej, Łódź straciła około 40% swoich mieszkańców, głównie ze względu na działania wojenne i choroby oraz dlatego, że ogromna część ludności niemieckiej była zmuszona przenieść się do Niemiec.

  Odrestaurowana Polska. Po pierwszej wojnie światowej.

  W 1922 roku Łódź stała się stolicą województwa łódzkiego, ale okres szybkiego wzrostu miasta ustał. Wielki Kryzys z roku 1930 i wojna celna z Niemcami zamknęła rynki zachodnie z zakresu polskich tkanin podczas rewolucji bolszewickiej (1917). Natomiast wojna domowa w Rosji (1918/22) położyła kres najbardziej dochodowym sposobom handlu ze Wschodem. Miasto stało się sceną serii protestów i zamieszek ogromnej liczby pracowników w okresie międzywojennym.

  W dniu 13 września 1925 roku na obrzeżach miasta rozpoczęło działalność nowe lotnisko, Lotnisko Lublinek. W okresie międzywojennym, Łódź nadal była zróżnicowanym i wielokulturowym miastem. Polski spis z roku 1931 pokazuje, że liczba ludności oscylowała około liczby 604.000, w czym zawierało się 375.000 (59%) Polaków, 192000 (32%) Żydów i 54000 (9%) Niemców (liczby te zostały ustalone na podstawie podstawowego używanego języka). Do 1939 roku, mniejszość żydowska liczyła już dobrze ponad 200 tysięcy osób.

  Nazistowskie Niemcy.

  Łodź

  Podczas inwazji na Polskę, polskie siły armii generała Juliusza Rommla broniły Łodzi przed początkowymi atakami niemieckimi. Wehrmacht jednak zdobył miasto w dniu 8 września. Pomimo planów stworzonych wobec miasta, aby stało się ono polską enklawą dołączoną do Generalnego Gubernatorstwa, hierarchowie nazistowscy przestrzegali życzeń wielu etnicznych niemieckich mieszkańców i namiestnika Kraju Warty, Arthura Greisera. W efekcie tych działań, miasto załączono do Rzeszy w listopadzie 1939 roku. Wielu Niemców w mieście jednak odmówiło podpisania DVL i stania się Volksdeutsche. Zostali oni zatem deportowani do Generalnej Guberni. Miasto otrzymało nową nazwę, „Litzmannstadt”, po Karlu Litzmannie, niemieckim generale, który przejął je w czasie I wojny światowej. Władze hitlerowskie szybko utworzyły getto łódzki w mieście. Zamieszkało je ponad 200 tysięcy Żydów z terenu Łodzi. Wielu Żydów wywieziono z Litzmannstadt na zagładę, innych zaś przywieziono do miasta. W okolicach miasta powstało kilka obozów koncentracyjnych i obozów zagłady dla nieżydowskich mieszkańców regionu: wśród nich słynny Radogoszcz i kilka mniejszych obozów dla Romów i dla polskich dzieci. Ze względu na wartość towarów, które ludność getta produkowanych dla niemieckich wykonawców wojskowych i cywilnych, było ono ostatnim gettem, przekazanym do likwidacji w sierpniu 1944 roku.

  Podczas gdy miasto było zajęte, tysiące nowych volksdeutschów pochodzenia niemieckiego przybyło do Łodzi z całej Europy, z których wiele zostało przekazanych z Rosji w czasie sojuszu Hitlera ze Związkiem Radzieckim przed operacji „Barbarossa”. W styczniu 1945 roku, większość ludności niemieckiej uciekła z miasta w obawie przed Armią Czerwoną. Miasto również poniosło ogromne straty w wyniku niemieckiej polityki rekwizycji wszystkich fabryk i maszyn i ich transportu do Niemiec. Tak więc, pomimo stosunkowo niewielkich strat z powodu walk i bombardowań, Łódź została pozbawiona większości swojej infrastruktury.

  Przed II wojną światową, społeczność żydowska w Łodzi liczyła około 233.000 osób i stanowiła jedną trzecią ogółu mieszkańców miasta. Wspólnota została doszczętnie zniszczona w czasie Holokaustu. Pod koniec wojny, miasto i jego okolice straciły około 420 tysięcy swoich przedwojennych mieszkańców, w tym około 300 tysięcy polskich Żydów i 120 tysięcy innych Polaków.

  Oddziały Armii Czerwonej wkroczyły do miasta 18 stycznia 1945 roku. Według marszałka Katukova, który brał udział w tej operacji, Niemcy wycofali się tak nagle, że nie mieli czasu na ewakuację lub zniszczenie fabryk, jak miało to miejsce w innych miastach. Łódź stała się następnie częścią Polskiej Republiki Ludowej.

  Po II wojnie światowej: Polska Republika Ludowa.

  Pod koniec II wojny światowej, Łódź miała mniej niż 300 tysięcy mieszkańców. Jednak liczba ta zaczęła rosnąć, kiedy wyemigrowali uchodźcy z Warszawy i terytoriów anektowanych przez ZSRR. Do 1948 roku Łódź funkcjonowała jako miasto, będące de facto stolicą Polski. Miało to miejsce w wyniku wydarzeń w czasie i po Powstaniu Warszawskim, kiedy Warszawa została doszczętnie zniszczona, a większość z administracji rządowej i krajowej funkcjonowała w Łodzi. Niektórzy planowali przeniesienie stolicy na stałe, jednak pomysł ten nie zyskał poparcia społecznego, a w 1948 roku rozpoczęła się przebudowa Warszawy. Pod rządami Polski komunistycznej, wielu rodzin przemysłowców straciło majątek, kiedy władze znacjonalizowały przedsiębiorstwa prywatne. Po raz kolejny miasto stało się ważnym ośrodkiem przemysłu. W połowie 1981 roku, Łódź stała słynna z powodu ogromnej, głodowej demonstracji lokalnych matek i ich dzieci, w której wzięło udział 50000 osób. Po okresie transformacji gospodarczej w latach dziewięćdziesiątych, większość przedsiębiorstw łódzkich ponownie została sprywatyzowana.

  Gospodarka.

  Przed rokiem 1990, gospodarka Łodzi koncentrowała się przede wszystkim na przemyśle włókienniczym, który w XIX wieku był prowadzony w mieście ze względu na korzystny skład chemiczny jego wody. Ze względu na wzrost w tej branży, miasto czasami nazywano „polskim Manchesterem”. W rezultacie, populacja Łodzi rosła: z 13.000 mieszkańców w roku 1840, do ponad 500 tysięcy mieszkańców w roku 1913. W czasie tuż przed I wojną światową, Łódź stała się jednym z najbardziej zaludnionych miast przemysłowych na świecie, z liczbą mieszkańców równą 13.280 osób na km2. Przemysł włókienniczy dramatycznie spadł w 1990 i 1991 roku, ale nieduże firmy włókiennicze działają w Łodzi do dziś. Jednakże, niezliczona ilość małych firm nadal zapewniała znaczącą produkcję tkanin, głównie przeznaczonych na eksport do Rosji i innych krajów byłego Związku Radzieckiego.

  Korzyści dla miasta płyną zwłaszcza z jego centralnej lokalizacji w Polsce. Istnieje duża ilość firm, które mają swoje centra logistyczne w sąsiedztwie Łodzi. Dwie autostrady: A1 (łącząca północ z południem Polski) i A2 (biegnąca ze wschodu na zachód i przechodząca na północny wschód od miasta). Począwszy od 2012 roku, A2 jest kompletnie zakończona aż do Warszawy, a północny odcinek autostrady A1 został prawie zakończony. Dzięki uruchomieniu tych połączeń, korzyści ze względu na centralne położenie miasta powinny wzrosnąć jeszcze bardziej. Rozpoczęto również prace nad aktualizacją połączenia kolejowego z Warszawą, co zmniejsza 2-godzinny czas podróży przy pokonaniu na 137 km (85 km) do 1,5 godziny w roku 2009. W ciągu najbliższych kilku lat, tory zostaną znacznie zmodyfikowane do obsługi pociągów zdolnych do ruchu z szybkością 160 km / h (99 mph), skracając czas wspomnianej podróży do około 75 minut.

  W ostatnich latach odnotowano wiele zagranicznych firm, otwierających biura na terenie Łodzi. Indyjska firma informatyczna, Infosys, ma jeden ze swoich ośrodków w Łodzi. Pomimo faktu, że Łódź jest uważana za najbiedniejsze wśród polskich miast liczących ponad 500 tysięcy, PKB per capita w Łodzi wyniosło średnio 123,9% (dane na rok 2008).

  W styczniu 2009 roku firma Dell ogłosiła, że przeniesie produkcję ze swojej fabryki w Limerick, w Irlandii, aby otworzyć swój zakład w Łodzi – dużej mierze dlatego, że koszty pracy w Polsce stanowią ułamek tych, które obowiązują w Irlandii. Przyjazna inwestorska polityka miasta przyciągnęła 980 obcych inwestorów od stycznia 2009 roku. Inwestycje zagraniczne były jednym z czynników, które zmniejszyły bezrobocie w Łodzi do 6,5 procent w grudniu 2008 roku (od stanu początkowego 20 procent cztery lata wcześniej).

  Architektura.

  Ulica Piotrkowska, główna ulica i wysoka atrakcja turystyczna, biegnie z północy na południe przez nieco ponad pięć kilometrów (3,1 mil). To sprawia, że jest to jedna z najdłuższych ulic handlowych na świecie. Niektóre z fasad budynków, które sięgają czasów XIX wieku, zostały odnowione. To jest strona restauracji, barów i kawiarni w samym centrum Łodzi.

  miasto

  Muzea.

  W Łodzi znajduje się jedno z najlepszych muzeów sztuki nowoczesnej w Polsce, Muzeum Sztuki, na ulicy Więckowskiego (MS1) i ulicy Ogrodowej (ms2), które wyświetla kolekcje sztuki XX- i XXI-wiecznej. Sercem zbiorów, prezentującym swoje korzenie historyczne i estetyczne, jest Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Nowoczesnej grupy awangardowej „ar”. Ze względu na brak miejsca na wystawy (bardzo wiele imponujących obrazów i rzeźb musiało być wprowadzone w magazynie w piwnicy), istnieją plany budowy większej przestrzeni na ulicy Ogrodowej w najbliższej przyszłości. Parki.

  Chociaż na terenie Łodzi nie ma żadnego wzgórza czy żadnego dużego kompleksu wodnego, wciąż można zbliżyć się do przyrody w parkach miejskich. Lunapark, park rozrywki, wyposażone w dwa tuziny atrakcji, w tym 18-metrowy roller coaster, znajdują się w pobliżu ZOO i miejskiego ogrodu botanicznego.

  Zakupy.

  Największy kompleks handlowy Łodzi, XIX-wieczna fabryka tekstylna, zbudowany przez Izraela Poznańskiego, został przekształcony w centrum handlowe o nazwie „Manufaktura”.

  Pomniki.

  Cmentarz żydowski w Brackiej w Łodzi, jedna z największych tego typu nekropolii w Europie, został założony w 1892 roku. Po okupacji niemieckiej w Polsce w 1939 roku, cmentarz ten stał się częścią terytorium wschodniej Łodzi, znanym jako zamknięte getto łódzkie (Getto Pole). W latach 1940-1944, około 43.000 pochówków odbyło się w efekcie łapanki na terenie cmentarza. W 1956 roku na cmentarzu został wzniesiony pomnik ku pamięci ofiar getta łódzkiego, zaprojektowany i wykonany przez Muszko. Jest to gładki obelisk, zawierający menorah i złamane drzewo dębu z liśćmi (symbolizujące śmierć, zwłaszcza śmierć w młodym wieku).

  Od 2014 roku cmentarz ma powierzchnię 39,6 ha. Zawiera około 180 tysięcy grobów, około 65.000 oznaczonych jako nagrobki, oheli i mauzolea. Wiele z tych zabytków ma dużą wartość architektoniczną; 100 z nich zostało uznane za zabytki i zostały przeznaczone do renowacji. Mauzoleum Izraela i Eleanora Poznańskiego jest chyba największym żydowskim nagrobkiem na świecie i jedynym takim ozdobionym mozaikami. W dniu 20 listopada 2012 roku, ponad 20 nagrobków (niektóre pochodzące z XIX wieku) zostało zniszczonych na cmentarzu żydowskim w akcie wyraźnie antysemickim.

  rynek

  Edukacja.

  Łódź jest prężnym ośrodkiem życia naukowego. Obecnie w Łodzi znajdują się trzy duże uniwersytety państwowe, sześć placówek szkolnictwa wyższego (działających tu od ponad pół wieku) oraz kilka mniejszych szkół wyższych. Instytuty z największą liczbą studentów w Łodzi to:

  W Łodzi znajdują się też dziesiątki innych szkół i uczelni. Na przestrzeni ostatnich czterech lat, najlepszymi studentami w Łodzi (według prestiżowego konkursu „Studencki Nobel”) zostali studenci Uniwersytetu Łódzkiego: w 2009 roku laureatem regionalnym został Piotr Pawlikowski, w roku 2010 - Joanna Dziuba, w roku 2011 i 2012 - Paweł Rogaliński. W ostatnich latach liczba zostało stworzonych 15 nowych prywatnych szkół wyższych, co daje studentom lepsze możliwości edukacyjne, niż wcześniej.

  Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa w Łodzi im. Leona Schillera.

  Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi jest najbardziej prestiżową akademią dla przyszłych aktorów, reżyserów, fotografów, operatorów kamer i pracowników telewizji w Polsce. Została ona założona w dniu 8 marca 1948 roku. Początkowo planowano jej przeniesienie do Warszawy: tak szybko, jak miasto zostało odbudowane po Powstaniu Warszawskim. Jednak w końcu szkoła pozostała w Łodzi, a dziś jest jedną z najbardziej znanych instytucji szkolnictwa wyższego w tym mieście. Pod koniec II wojny światowej, Łódź była jedynym dużym polskim miastem oprócz Krakowa, którego nie zniszczyła wojna. Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej dało miastu rolę większego znaczenia z punktu widzenia kulturowego, które przed wojną należało wyłącznie do Warszawy i Krakowa. Pierwsi uczniowie Szkoły to na przykład Andrzej Munk, Andrzej Wajda, Kazimierz Karabasz (jeden z założycieli tzw. Czarnej Serii Polskiego Dokumentu) i Janusz Morgenstern, który pod koniec lat pięćdziesiątych zasłynął jako jeden z założycieli polskiej Szkoły Filmowej Kinematografii.

  Zaraz po wojnie, Jerzy Bossak, Wanda Jakubowska, Stanisław Wohl, Antoni Bohdziewicz i Jerzy Toeplitz pracowali jako pierwsi nauczyciele w szkole. Światowej sławy reżyser, Roman Polański, był wśród wielu utalentowanych studentów, którzy uczęszczali do Akademii w roku 1950. Zaangażowanie Łodzi i jej stylu gwiazd hollywoodzkich, spacerujących po ulicy Piotrkowskiej, nadały miastu przydomek „Holly-Łódź”. Szkoła jest również związana z festiwalem filmowym Camerimage, który odbywa się co roku pod koniec listopada i na początku grudnia. Założony w Toruniu w 1993 roku, festiwal był specjalnie zorganizowany, aby skupić się na sztuce operatorskiej. Uczestniczyło w nim co roku grono światowej sławy autorów zdjęć, z których wielu uczestniczyło również w seminariach, warsztatach, retrospektywach i sesjach Q&A. Ponieważ zarówno przedmioty, jak i skład uczestników były na najwyższym poziomie, festiwal uważa się za kluczowe wydarzenie dla wystawców z branży, którzy często organizują tutaj debiuty europejskie swoich produktów.

  Łódź w literaturze i kinie.

  Trzy główne powieści ukazują rozwój Łodzi przemysłowej: „Ziemia obiecana” (1898) Władysława Stanisława Reymonta, „Hotel Savoy” (1924) Josepha Rotha i „Bracia Aszkenazy” (1937) Israela Joshua Singera. Powieść Rotha przedstawia miasto w przeddzień buntu robotniczego w 1919 roku. Powieść Reymonta została oddana w filmie Andrzeja Wajdy z 1975 roku. W filmie „Europa, Europa” z 1990 roku, rodzina Sally ucieka przed wydarzeniami II wojny światowej w Berlinie i osiedla się w Łodzi. Sceny „Dzikości” z roku 2006 oraz filmu „Inland Empire” również były kręcone w Łodzi. Film Pawła Pawlikowskiego „Ida” był częściowo kręcony w Łodzi. Sekcje „Worldwar”, serii Harrego Turtledova, także odbywają się w Łodzi.