Dlaczego warto nam zaufać.

tłumaczenia online


CENA TŁUMACZEŃ

Niskie ceny to nasza polityka ukierunkowująca nas na trwałą współpracę z naszymi klientami. Stawiamy na długofalową współpracę wynikającą z dobrej ceny niż jednorazowy zysk.

biuro tłumaczeń online


JAKOŚĆ TŁUMACZEŃ

Jakość tłumaczeń jest dla nas priorytetem i stawiana jest przez nas na pierwszym miejscu. Wiemy, że od jakości tłumaczeń może zależeć sukces Twojej firmy i jej przyszłość. My stawiamy na jakość, a Ty?

zleć tłumaczenie online


SZYBKI TERMIN TŁUMACZEŃ

Standardem tłumaczeń w naszym biurze jest 24-48 godzinny czas realizacji. Rozumiemy, iż dla naszych klientów czas jest jednym z ważnych czynników przy wyborze biura tłumaczeń. Szybkość w standardzie.


TŁUMACZENIA GDAŃSK

Nasze biuro tłumaczeń w Gdańsku przetłumaczy wszelkiego rodzaju dokumenty, w zależności od Twoich potrzeb i oczekiwać. Najczęściej dokonywanymi tłumaczeniami są:

 • tłumaczenia ekspresowe (express)
 • tłumaczenia techniczne
 • tłumaczenia specjalistyczne

 • W zależności od oczekiwanego poziomu oraz jakości tłumaczeń, możemy zaoferować tłumaczenia zwykłe, przysięgłe lub inne – ze specyfikacją oraz charakterem tłumaczeń możesz zapoznać się w regulaminie strony

  Oprócz częstych tłumaczeń oferujemy także niszowe tłumaczenia:

 • tłumaczenie dokumentów samochodowych
 • tłumaczenie książek
 • tłumaczenia budowlane
 • tłumaczenia medyczne
 • tłumaczenia marketingowe

 • Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego biura tłumaczeń w Gdańsku, oraz składania zamówień poprzez wygodny formularz kontaktowy który znajduje się na górze strony. Zachęcamy także, do przeczytania większej ilości informacji o naszym mieście poniżej:

  Gdańsk (znany również przez pod innymi, alternatywnymi nazwami) jest polskim miastem na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, stolicą województwa pomorskiego, głównym portem morskim w Polsce i centrum czwartego co do wielkości obszaru metropolitalnego w kraju.

  Miasto leży na południowym brzegu Zatoki Gdańskiej (Bałtyku), w aglomeracji z Gdynią, uzdrowiskiem Sopotem i społecznościami podmiejskimi, które razem tworzą aglomerację zwaną Trójmiastem, z ludność w pobliżu 1400000. Sam Gdańsk liczy 460.427 mieszkańców (stan na: grudzień 2012), co czyni go największym miastem na Pomorzu i w całej północnej Polsce.

  Gdańsk jest historyczną stolicą Pomorza Gdańskiego i największym miastem Kaszub. Miasto znajdowało się niegdyś w pobliżu dawnej granicy pomiędzy późnośredniowiecznymi ziemiami zachodniosłowiańskimi i germańskimi. Obszar ten ma złożoną historię polityczną z okresów panowania polskiego, okresów panowania niemieckiego oraz rozległą historię samostanowienia jako wolnego miasta. W okresie międzywojennym, Wolne Miasto Gdańsk było w unii celnej z Polską i zostało położone między niemieckimi Prusami Wschodnimi i „polskim korytarzem” do morza, gdzie powstawał i rozwijał się port Gdynia. Gdańsk stał się częścią współczesnej Polski od 1945 roku.

  Gdańsk położony jest u ujścia Motławy, podłączonej do Leniwki, znajdując się w delcie Wisły, w pobliżu której system żeglugi obsługuje 60% powierzchni Polski i łączy Gdańsk z kapitałem krajowym w Warszawie. To nadaje miastu niepowtarzalną przewagę jako centrum handlu morskiego Polski. Wraz z pobliskim portem Gdynia, Gdańsk jest również ważnym ośrodkiem przemysłowym. Historycznie ważnym portem morskim i stoczniowym w centrum Gdańska była Hanza.

  Miasto było miejscem narodzin Solidarności, która – pod przewodnictwem Lecha Wałęsy – odgrywała ważną rolę w doprowadzeniu do zakończenia rządów komunistycznych w Europie Środkowej.

  Etymologia.

  Nazwa miasta jest uważana za pochodzącą od rzeki Gdania – oryginalnej nazwy części Motławy, nad którą znajduje się miasto. Podobnie jak w przypadku wielu innych miast Europy Środkowej, Gdańsk miał wiele różnych nazw w całej swojej historii. Nazwa osady został nadana po śmierci Świętego Wojciecha w roku 997 jako „urbs Gyddanyzc”, a później została zapisana jako „Kdanzk” w 1148 roku. W 1188 roku osada funkcjonowała jako „Gdanzc”, w 1228 roku jako „Danceke”, w 1263 jako „Danzc”, w 1311 jako „Danczk”, w 1399 jako „Danczik”, w 1414 jako „Danczig”, a od 1636 jako znany do dziś „Gdańsk”.

  W języku polskim współczesna nazwa miasta jest wymawiana jako [ɡdaɲsk]. W języku angielskim (gdzie zmiękczenie diakrytyczne nad „n” jest często pomijane) zwykle wymawia się [ɡədænsk] lub [ɡədɑːnsk] .Niemiecka nazwa „Danzig”, jest wymawiana jako [dantsɪç]. Nazwa łacińska może być podana zarówno jako „Gedania”, „Gedanum”, jak i

  „Dantiscum”. Różnorodność nazw łacińskich odzwierciedla mieszany wpływ dziedzictwa polskiego, niemieckiego i kaszubskiego na rozwój i historię miasta. Inna była pisownia nazwy w odniesieniu do leksemów „Gdańsk”, „Dantsic” i „Dantzic”.

  Ceremonialne nazwy miasta na specjalne okazje są również określane jako „Królewskie Polskie Miasto Gdańsk” (Regia Civitas Polonica Latina) oraz kaszubski „Królewsczi Gedanensis Gard Gduńsk Polsczi”. W języku kaszubskim miasto nazywa się Gduńsk. Kaszubi również używają nazwy „Nasze Miasto Stołeczne Gduńsk” (Nasz Stoleczny Gard Gduńsk) lub „Kaszubska Stolica Gduńsk” (Stoleczny Kaszëbsczi Gard Gduńsk).

  Gdańsk

  Historia.

  Początki miasta są przedmiotem ciągłych badań. Pierwszą pisemną wzmianką w odniesieniu do Gdańska jest „Żywot Świętego Wojciecha”. Napisany został w 999 i opisuje, jak w 997 biskup praski Wojciech chrzcił mieszkańców „Urbs Gyddannyzc”. Oddzieliło to wielki świat księcia (tj. Bolesława Chrobrego) od morza. Brak jednak dalszych źródeł pisemnych z X i XI wieku. Na podstawie daty w Żywocie Wojciecha, tysiącletnie miasto obchodziło jubileusz w 1997 roku.

  Archeologiczne dowody początków miasta w dużej mierze przywrócono w latach 1948-1978. Po II wojnie światowej 90% dzielnic śródmiejskich legło w gruzach. Zostały przeprowadzone rozległe badania i wykopaliska. Najstarsze siedemnaście poziomów rozliczeniowych zostało datowane na pomiędzy rokiem 980 i 1308. Ogólnie uważa się, że Mieszko I wzniósł gród w roku 980, tym samym łącząc Państwo Polskie, rządzone przez dynastię Piastów, ze szlaków handlowym na Bałtyku. Najstarsze znaleziska zostały jednak zakwestionowane, w wyniku badania weryfikacyjnych w 2003 roku. Ponownej ocenie poddano stare znaleziska, a także zbadano nowe miejsca na podstawie dendrologicznej. Nie wykazano żadnych pozostałości ze średniowiecznej twierdzy do daty przed latami 1050-1060. Loew (2011) postawił hipotezę, czy grób może był wcześniejszy: czy nie pojawił się jeszcze zanim powstała twierdza. Badacz powiedział, że zidentyfikowane witryny twierdzy składają się z fortu i suburbium, obejmującego 2,7 ha, które mogło być schronieniem dla 2200-2500 mieszkańców. Jednak nie tylko nie ma odpowiednich znalezisk z przed 1060 roku, ale pobrany z fortu materiał pochodzi z drugiej połowy XII wieku. Loew dodaje, że ślady osadnictwa datuje się na X wiek. W części dzisiejszego Gdańska znaleziono bowiem zewnętrzne elementy wspomnianej twierdzy.

  Polska Pomorzan.

  Osada rządzona była w imieniu Polski jako księstwo Sobiesławice, i składała się z osady w nowoczesnym Długi Targ, osady rzemieślników wzdłuż Starego Rowu, niemieckich osad kupieckich wokół kościoła św. Mikołaja i starej piastowskiej warowni. W roku 1186, w pobliskiej Oliwie został założony klasztor cystersów, która jest obecnie w granicach miasta. W 1215 roku powstał gród książęcy w centrum księstwa Pomerelian. W latach 1224/25, niemieccy kupcy z Lubeki ustanowili obecność w obszarze wcześniejszej twierdzy jako „goście” (hospites), ale szybko zostali zmuszeni do opuszczenia jej przez Świętopełka II do Sobiesławic w 1238 roku podczas wojny między Świętopełkiem i Krzyżakami. Odbyła się wówczas duża migracja niemieckich kupców do miasta, wznowiona w 1257 roku. Znaczące wpływy niemieckie pojawiły się w mieście dopiero w XIV wieku, po przejęciu miasta przez Krzyżaków.

  W 1235 roku miasto otrzymało prawa miejskie na mocy prawa z Lubeki przez księcia Pomerelian, Świętopełka II. To był czarter autonomii podobny do Lubeki, który był również głównym źródłem napływu wielu osadników. W 1300 roku miasto miało szacunkową iloś ludności równą 2000 osób. Podczas gdy miasto ogólnie nie było bardzo ważnym ośrodkiem handlowym w tym czasie, to miało znaczenie w handlu z Europą Wschodnią. Zagrożona Polska zainterweniowała i Brandenburgia musiała opuścił miasto. Następnie miasto zostało zdobyte przez duńskich książąt w 1301. Przez polskich arystokratów zostali wynajęci Krzyżacy, aby pozbyć się Duńczyków.

  miasto Gdańsk

  Krzyżacy.

  W 1308 roku miasto zostało zajęte przez Brandenburgię. Przez polskiego księcia (późniejszego króla) Władysława I Łokietka zostali wynajęci Krzyżacy, aby przywrócić porządek. Następnie rycerze przejęli kontrolę nad miastem. Źródła pierwotne podają dowody na rzeź, dokonaną przez Krzyżaków na miejscowej ludności w liczbie 10.000 osób, choć dokładna liczba zabitych jest przedmiotem sporu w nowoczesnej nauce. Niektórzy autorzy przyjmuję dane podane w oryginalnych źródłach, podczas gdy inni uważają, że 10.000 osób zdaje się być średniowieczną przesada, choć naukowcy są zgodni co do tego, że masakra rzeczywiście miała miejsce. Zdarzenia te były wykorzystywane przez koronę polską do potępienia Krzyżaków w kolejnym papieskim pozwie.

  Krzyżacy skolonizowali obszar, zastępując lokalne osady Kaszubów i Polaków przez osadników niemieckich. W 1308 roku założyli w pobliżu miasta Osiek Hakelwerk, będącą początkowo jako słowiańską osadą rybacką. W 1340 roku Krzyżacy zbudowali dużą twierdzę, która stała się siedzibą komturów rycerskich. W 1343 roku Krzyżacy założyli Rechtstadt, która – w przeciwieństwie do wcześniej istniejącego miasta (stąd Altstadt, „Stare Miasto” lub po prostu Stare Miasto) – było czarterowane z prawem Kulm. W roku 1358, Gdańsk dołączył do Hanzy, a stał się jej aktywnym członkiem w 1361 roku. To pozwoliło na utrzymanie stosunków z centrami handlowymi Brugii, Nowogrodu, Lisboa i Sevilli. W roku 1377, granice Starego Miasta zostały rozszerzone. W roku 1380, zostało założone Nowe Miasto jako czwarta, niezależna lokalizacja.

  Po serii wojen polsko-krzyżackich i wyniku podpisania Traktatu z Kalisza (1343), Zakon musiał uznać, że będzie trzymać Pomorze Gdańskie jako zależne od Korony Polskiej. Mimo tego podstawa prawna co do posiadania przez Zakon prowincji w niektórych lokalizacjach budziła wiele wątpliwości.

  W tym samym czasie miasto kwitło w wyniku wzrostu eksportu zboża (zwłaszcza pszenicy), drewna, potasu, smoły i innych towarów z zakresu leśnictwa z Prus i Polski poprzez szlaki handlowe rzeki Wisły. Działo się tak pomimo faktu, że po jej zdobyciu Krzyżacy próbowali aktywnie zmniejszyć znaczenie gospodarcze miasta. Pod kontrolą krzyżacką migracja niemiecka wzrastała. W 1409 roku wybuchła nowa wojna, kończąca się bitwą pod Grunwaldem (1410). Miasto znalazło się pod kontrolą Królestwa Polskiego. Rok później, w wyniku Pierwszego Pokoju Toruńskiego, Gdańsk powrócił do Zakonu Krzyżackiego.

  Rzeczypospolita polsko-litewska.

  W 1440 roku miasto uczestniczyło w działaniach polityki pruskiej, która była organizacją przeciwną do rządów krzyżackich. Doprowadziło to do wojny trzynastoletniej i niezależności od krzyżackiego państwa zakonnego w Prusach (1454/66). W dniu 25 maja 1457 roku miasto – wspólnie z Prusami Królewskimi – stało się częścią Korony Polskiej, przy zachowaniu praw i niezależności jako autonomiczne miasto.

  W dniu 15 maja 1457 roku król Polski Kazimierz Jagiellończyk nadał miastu wielki przywilej, po tym jak został zaproszony przez radę miasta. Z wielkim przywilejem miasto otrzymało znaczną autonomię w ramach Królestwa Polskiego. Przywilej usuwał taryfy i podatki od handlu w Polsce, na Litwie i Rusi i przyznawał miastu niezależną jurysdykcję, prawa i zasady zarządzania jej terytorium, jak również prawo do posiadania własnej monety. Ponadto, przywilej zjednoczył Stare Miasto, Osiek i Główne Miasto i zalegalizował akty rozbiórki Nowego Miasta, która leżała po stronie Krzyżaków. Do 1457 roku Nowe Miasto zostało całkowicie rozebrane i nie pozostały w nim budynki.

  Uzyskanie wolnego i uprzywilejowanego dostępu do polskiego rynku, oznaczało jednocześnie powodzenie handlu portowego z innymi miastami hanzeatyckimi. Po II Pokoju Toruńskim (1466) z Krzyżackim Państwem Zakonnym w Prusach, na stałe zakończyły się stosunki wojenne między Zakonem a Koroną Polską. Po Unii Lubelskiej między Polską i Litwą w 1569 roku miasto nadal cieszyło się dużą autonomią wewnętrzną.

  W wyborach z roku 1575 na tron króla Polski, Gdańsk typował Maksymiliana II wobec Stefana Batorego. To był ostatni panujący, który ostatecznie stał się monarcha, ale miasto, zachęcane przez tajne wsparcie Danii i cesarza Maksymiliana, zamknęło swoje podwoje przed Stefanem Batorym. Po Oblężenie Gdańska (1577), trwającego sześć miesięcy, armia miasta, złożona z 5000 najemników, została kompletnie zniszczona podczas bitwy w polu w dniu 16 grudnia 1577. Jednakże, ponieważ armie Stefana Batorego były w stanie zabrać się w siłę, osiągnięto kompromis: Batory potwierdził specjalny status miasta i jego przywileje, przyznane uprzednio przez wcześniejszych królów polskich. Miasto uznało go przy tym za władcę Polski i zapłaciło ogromną sumę 200 tysięcy guldenów w złocie jako wypłatę „przeprosin”.

  Obok dużej liczby osób mówiących w języku niemieckim, których czasem można było odróżnić od dialektu języka niemieckiego jako „mowa Pomerelian”, miasto było domem dla wielu polskojęzycznych Polaków, Żydów, Łotyszów, Kursenitów, Flamandów i Holendrów. Ponadto, w mieście schroniła się lub wyemigrowała znaczna liczba Szkotów, którzy otrzymali obywatelstwo w mieście. Podczas reformacji większość mieszkańców niemieckojęzycznych przyjęła luteranizm. Ze względu na specjalny status miasta i jego znaczenie w ramach polsko-litewskiej Rzeczypospolitej, dla mieszkańców miasta w dużej mierze stała się dostępna zarówno kultura polska, jak i niemiecka. Dwukulturowi mieszkańcy miasta byli bardzo przywiązani do tradycji polsko-litewskiej Rzeczypospolitej.

  W XVIII wieku miasto doznało wielkich plag i powolnego upadku gospodarczego z powodu wojen, kiedy to zostało przejęte przez Rosjan po oblężeniu Gdańska w 1734 roku.

  Aneksja przez Prusy.

  Gdańsk została przyłączony do Królestwa Prus w 1793 roku, w wyniku drugiego rozbioru Polski. W czasach Napoleona Bonapartego, miasto stało się wolnym miastem w okresie od 1807 roku. Po klęsce Francji w wojnach napoleońskich z 1814 roku, miasto ponownie stało się częścią Prus i stało się stolicą Regierungsbezirk w prowincji Prus Zachodnich od 1815 roku. Prezydentem miasta najdłużej był Robert von Blumenthal, który sprawował swój urząd od 1841 roku, poprzez czasy rewolucji w 1848 roku, aż do 1863 roku. W 1871 roku miasto stało się częścią Cesarstwa Niemieckiego.

  Lata międzywojenne oraz II wojna światowa.

  Polska odzyskała niepodległość oraz dostęp do morza po I wojnie światowej na podstawie strategii „Czternastu Punktów” Woodrow Wilsona (punkt 13 wezwał do „niepodległego państwa polskiego, któremu powinna zostać zapewniona wolność i bezpieczny dostęp do morza). Również miejski port gdański stać się częścią Polski. Jednakże, ponieważ Niemcy stanowili w mieście większość, a Polacy byli mniejszością, miasta nie umieszczono w suwerenności polskiej. Zamiast tego, zgodnie z postanowieniami Traktatu Wersalskiego, powstało Wolne Miasto Gdańsk, niezależne quasi-państwo pod auspicjami Ligi Narodów, ze sprawami zewnętrznymi w dużej mierze kontrolowanymi przez Polaków. Prawa Polski obejmowała]y również bezpłatne korzystanie z portu, utworzenie polskiego urzędu pocztowy, polskiego garnizonu wojskowego dzielnicy w Westerplatte, powstanie unii celnej z Polską itp. Doprowadziło to do znacznych napięć między miastem, a otaczającą je RP. Wolne Miasto miało własną konstytucję, hymn, parlament (Volkstag) i rząd (senat). W mieście wydawano też własne znaczki pocztowe, a także posiadano odrębną walutę.

  Rejestracji niemieckiej ludności w Wolnym Mieście Gdańsku do Niemiec sprzyjała zmiana miejsca. Na początku 1930 roku lokalna partia nazistowska lansowała nastroje pro-niemieckie w 1933 roku i zdobyła 50% głosów w parlamencie. Następnie hitlerowcy (między innymi Albert Forster) osiągnęli dominację w rządzie miasta, który był wciąż nominalnie nadzorowany przez Wysokiego Komisarza Ligi Narodów. Niemiecki rząd oficjalnie zażądał powrotu Gdańska do Niemiec wraz z eksterytorialnym szlakiem, biegnącym przez obszar korytarza polskiego, wraz z dostępem lądowym między tymi częściami Niemiec (co oznaczało pozostanie w niemieckiej jurysdykcji). Hitler wykorzystał kwestię statusu miasta jako pretekst do zaatakowania Polski. W maju 1939 roku, podczas spotkania niemieckich urzędników wojskowych wysokiego szczebla, Hitler wyjaśnił im: „To nie jest Gdańsk, który jest zagrożone. Dla nas jest to kwestia poszerzenia naszej Lebensraum na wschód”. Hitler dodał, że nie będzie jednak powtórki z sytuacji z Czechami, a Niemcy zaatakują Polskę przy pierwszej możliwej okazji, po izolacji kraju od jego zachodnich sojuszników. Ponieważ wymagania nazistowskie wzrosły, stosunki polsko-niemieckie gwałtownie się pogorszyły. Niemcy napadły na Polskę 1. września, po podpisaniu paktu o nieagresji z ZSRR pod koniec sierpnia. Niemiecki atak rozpoczął się w Gdańsku od bombardowania polskich pozycji na Westerplatte przez niemiecki pancernik Schleswig-Holstein i lądowania piechoty niemieckiej na półwyspie. Polscy obrońcy nie mieli przewagi liczebnej na Westerplatte. Ich intensywny opór trwał jednak przez siedem dni, do momentu wyczerpania amunicji. Tymczasem, po zaciętej całodziennej walce (1 września 1939), obrońcy Poczty Polskiej zostali skazani i następnie pochowany na miejscu w gdańskiej dzielnicy (Zaspie) w październiku 1939 roku. W 1998 roku niemiecki sąd uchylił wyrok skazujący. Miasto zostało oficjalnie przyłączone przez nazistowskie Niemcy i włączone do terytorium administracyjnego Gdańsk-Prusy Zachodnie

  miasto

  Około 50 procent członków Wyznaniowej Gminy Żydowskiej w Gdańsku opuściło miasto w ciągu roku po pogromie w październiku 1937. Po zamieszkach Nocy Kryształowej w listopadzie 1938 wspólnota postanowiła zorganizować emigrację. W marcu 1939 roku rozpoczął się pierwszy transport do Palestyny. W okresie do września 1939 pozostało prawie 1700 osób – a byli to głównie starsi Żydzi. Na początku 1941 roku zaledwie 600 Żydów nadal mieszkało w Gdańsku, z których większość została później zamordowana w trakcie trwania Holokaustu. Spośród 2938 osób ze społeczności żydowskiej w mieście, 1227 Żydom udało się uciec przed nazistami jeszcze przed wybuchem wojny. Tajna policja nazistowska obserwowała polskie środowiska mniejszości narodowych w mieście od 1936 roku, gromadząc informacje, które w 1939 roku posłużyły do przygotowania listy Polaków, która następnie została przechwycona w Operacji Tannenberg. W pierwszym dniu wojny, około 1500 Polaków zostało aresztowanych: niektórzy z powodu ich udziału w życiu społecznym i gospodarczym, inni dlatego, że byli działaczami i członkami różnych organizacji polskich. W dniu 2 września 1939, 150 z nich wywieziono do obozu koncentracyjnego Stutthof, znajdującego się około 30 mil (48 km) z Gdańska, gdzie następnie ich zamordowano. Wielu Polaków mieszkających w Gdańsku zostało deportowanych do KL Stutthof lub nakazano im wykonywanie robót w lesie e Piaśnicy.

  W 1941 roku Hitler nakazał inwazję na Związek Radziecki, powodując ostateczną wojnę przeciwko Niemcom. Chciał też włączyć Gdańsk do swojego terytorium. Armia Radziecka rozszerzyła swoje wpływy w roku 1944. Natomiast niemiecka populacja w Europie Środkowej i Wschodniej zwiększyła się, co na początku doprowadziło do wielkiej zmiany ilości zaludnienia. Po ostatecznej ofensywie radzieckiej, rozpoczętej się w styczniu 1945 roku, setki tysięcy niemieckich uchodźców uciekło do Gdańska na piechotę z Prus Wschodnich. Niektórzy z nich próbowali uciec przez port miasta w ewakuacji na dużą skalę z udziałem setek niemieckich statków towarowych i pasażerskich. Niektóre statki zostały zatopione przez Sowietów, w tym Wilhelm Gustloff, którego ewakuacji próbowano dokonać w sąsiedniej Gdyni. W trakcie trwania tego procesu, zginęły dziesiątki tysięcy uchodźców.

  Miasto przetrwało również ciężki cykl nalotów radzieckich. Ci mieszkańcy, którzy przeżyli i nie mogli wydostać się z miasta, musieli zmierzyć się z armią sowiecką, która przechwyciła mocno zniszczone już miasto w dniu 30 marca 1945 roku. Zgodnie z decyzjami podjętymi przez aliantów na konferencjach w Jałcie i Poczdamie, miasto stało się częścią Polski. Pozostali w nim niemieccy mieszkańcy, którzy przeżyli wojnę, uciekli lub zostali przymusowo wydaleni do powojennych Niemiec, a miasto zostało odbudowane przez etnicznych Polaków. Prawie 18 procent z nich zostało w 1948 roku deportowanych przez Sowietów w dwóch głównych falach do polskich obszarów ZSRR, czyli od wschodniej części przedwojennej Polski.

  Współczesność.

  Część zabytkowego Starego Miasta w Gdańsku, które ucierpiało zniszczenia na dużą skalę w czasie wojny, odbudowano w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Rekonstrukcja była nastawiona bezpośrednio na odbudowanie przedwojennego wyglądu miasta, a nie motywowana politycznie w celu odbudowy dawnego miasta niemieckiego. Wszelkie ślady niemieckiej tradycji były ignorowane, tłumione lub traktowane jako „pruskie barbarzyństwo godne rozbiórki”. Zostały natomiast podkreślone wpływy flamandzko-holenderskie, włoskie i francuskie.

  Wzmocniony przez duże inwestycje w obrębie rozwoju portu i stoczni (jako trzy główne ambicje sowieckie w regionie Morza Bałtyckiego), Gdańsk stał się ważnym ośrodkiem przemysłowym i wysyłkowym Komunistycznej Republiki Ludowej w Polsce.

  W grudniu 1970 roku, Gdańsk był miejscem demonstracji przeciw reżimowi, które doprowadziły do upadku komunistycznego przywódcy Polski, Władysława Gomułki. Podczas demonstracji w Gdańsku i Gdyni, wojskowi, a także policja, otworzyli ogień do demonstrantów, powodując kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych. Dziesięć lat później, w dniu 31 sierpnia 1980 roku, Stocznia Gdańsk stała się miejscem narodzin ruchu związkowego Solidarność, którego sprzeciw wobec reżimu komunistycznego doprowadził do końca rządów partii komunistycznej w 1989 roku i wywołał szereg protestów, które skutecznie uchyliły komunistyczny reżim byłego bloku sowieckiego. Przywódca Solidarności, Lech Wałęsa, został prezydentem Polski w 1990 roku. W 2007 roku w rodowity gdańszczanin, Donald Tusk, został premierem Polski.

  Dziś Gdańsk jest głównym portem przeładunkowym i turystycznym Polski.

  Klimat.

  Gdańsk charakteryzuje się umiarkowanym klimatem: z zimnymi, pochmurnymi, zimami i łagodnymi latami, z częstymi przelotnymi burzami. Średnie temperatury oscylują w zakresie od -1,0 do 17,2 ° C (30,2 do 63,0 ° F), a suma opadów waha się od 31,0 mm do 84,0 mm na miesiąc. Klimat Gdańska można ogólnie określić jako morski, dlatego jest on wilgotny, łagodny i zmienny.

  Pory roku są wyraźnie zróżnicowane. Wiosna rozpoczyna się w marcu, początkowo jest zimno i wietrznie, później staje się przyjemnie ciepło, a często bardzo słonecznie. Lato, który rozpoczyna się w czerwcu, głównie jest ciepłe, a czasami gorące (temperatury osiągają nawet 30-35 ° C, co najmniej raz w roku), z dużą ilością słońca przeplatanego opadami. Średnie roczne nasłonecznienie dla Gdańska wynosi 1600 jednostek, podobnie jak w innych miastach północnych. Najgorętsze miesiące lipiec to i sierpień. Jesień przychodzi we wrześniu. Na początku jest ciepło i zwykle słonecznie, nagle obracając się w zimno, wilgotno i mglisto w listopadzie. Zima trwa od grudnia do marca i obejmuje okresy zalegania śniegu. Styczeń i luty to najzimniejsze miesiące, ze spadkami temperatur tak niskimi, jak -15 ° C (5 ° F).

  stocznia

  Gospodarka.

  Sekcje przemysłowe miasta są zdominowane przez przemysł stoczniowy, petrochemiczny i chemiczny oraz przemysł i przetwórstwo spożywcze. Obecnie rośnie także dział sektorów zaawansowanych technologii, takich jak elektronika, telekomunikacja, inżynieria IT, rynek kosmetyczny i farmaceutyczny. Ważnym elementem lokalnej gospodarki jest również obróbka bursztynu: większość złóż bursztynu na świecie leży wzdłuż wybrzeża Bałtyku. Województwo pomorskie, w tym Gdańsk, jest również głównym obszarem zainteresowania turystycznego w miesiącach letnich milionów Polaków i obywateli Unii Europejskiej.

  Sport.

  Istnieje wiele popularnych profesjonalnych drużyn sportowych na terenie Gdańska i Trójmiasta. Sport amatorski uprawia tysiące obywateli Gdańska, a także jest on

  kultywowany w szkołach na wszystkich poziomach (podstawowe, średnie, uniwersytety).

  Miejskim klubem piłkarskim jest Lechia Gdańsk. Założona w 1945 roku, gra obecnie w ekstraklasie, najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Ich stadionem jest PGE Arena, będący jednym z czterech polskich stadionów, należących do organizacji konkursu UEFA Euro 2012. Inne znaczące kluby to : klub rugby Lechia Gdańsk (12 razy zdobył mistrzostwo Polski) i klub sportu żużlowego Wybrzeże Gdańsk.

  Polityka i samorząd.

  Współczesny Gdańsk jest stolicą województwa o nazwie „pomorskie” i jest jednym z głównych ośrodków życia gospodarczego i administracyjnego w kraju. Wiele ważnych agencji państwowych i lokalnych szczebli rządowych ma tutaj swoje główne siedziby: Wojewódzkie Biuro Administracji, rząd kraju, Agencja Ministerialna Skarbu Państwa, Agencja Ochrony Konkurencji i Konsumentów, biuro regionalne National Insurance, Trybunał Odwoławczy oraz Naczelny Sąd Administracyjny.

  Centrum regionu.

  Województwo gdańskie zostało rozszerzone w 1999 roku, obejmując większość byłego województwa słupskiego, a w zachodniej części województwa elbląskiego i Chojnic w województwie bydgoskim. Z połączenia tych terenów utworzono nowe województwo pomorskie. Obszar regionu została zatem rozszerzony z 7394 do 18293 kilometrów kwadratowych (2855 do 7063 ²), a liczba ludności wzrosła z 1.333.800 (z roku 1980) do 2.198.000 osób (w roku 2000). Do roku 1998, Trójmiasto stanowiło bezwzględny rekord względem liczby ludności: prawie połowa mieszkańców nowego regionu mieszkała bowiem w centrum.

  Dzielnice.

  Gdańsk jest podzielony na 34 działów administracyjnych: 6 dzielnic i 28 osiedli. Dzielnice: Chełm, Piecki-Migowo, Przymorze Wielkie, Śródmieście, Wrzeszcz Dolny,

  Wrzeszcz Górny.

  Osiedla: Aniołki, Brętowo, Brzeźno, Jasień, Kokoszki, Krakowiec-Górki Zachodnie, Letnica, Matarnia, Młyniska, Nowy Port, Oliwa, Olszynka, Orunia- Św. Wojciech, Lipce, Osowa, Przeróbka, Przymorze Małe, Rudniki, Siedlce, Wyspa Sobieszewska, Stogi, Strzyża, Suchanino, Ujeścisko-Łostowice, VII Dwór, Wzgórze Mickiewicza, Zaspa-Młyniec, Zaspa-Rozstaje, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia.