Zagadnienie wskazań i przeciwwskazań do chirurgicznego leczenia chorych na raka płuca

Zagadnienie wskazań i przeciwwskazań do chirurgicznego leczenia chorych na raka płuca posiada ogromne znaczenie, od prawidłowego rozwiązania tej sprawy zależy życie wielu chorych. Ograniczenie wskazań do operacji, stoso­wanie jej tylko u chorych bezspornie nadających się do takiego leczenia i zre­zygnowanie z niej we wszystkich wątpliwych przypadkach z całą pewnością doprowadzi do pozostawienia bez zabiegu wielu chorych, których można by zoperować. Doświadczenie dowodzi, że przed operacją bardzo trudno niezbicie rozstrzyg­nąć, czy chory nadaje się do operacji. W szeregu przypadków, w których szanse na wykonanie radykalnej operacji wydawały się małe, okazywała się ona możliwa i chory zniósł ją dobrze. Z drugiej strony nadmierne rozszerzanie wskazań do operacji z myślą o ra­towaniu chorych w niektórych bardzo wątpliwych przypadkach może przynieść odwrotne rezultaty. Wysoka śmiertelność wśród operowanych chorych w cięż­kim stanie może odstraszyć chorych w dobrym stanie i skłaniać ich do odma­wiania zgody na zabieg operacyjny. W ten sposób dążenie do ratowania coraz większej liczby chorych może dać odwrotny skutek.