POLITYKA PRYWATNOŚCI Z DNIA 30.06.2014 r.1. Serwis nie udostępnia Twoich danych personalnych (Imię, Nazwisko lub adres e-mail) innym firmom lub instytucjom dla ich komercyjnych lub marketingowych celów.

2. Serwis może udostępnić Twoje dane personalne i dane nie personalne jeżeli będzie zobowiązany do tego przez prawo.

3. Serwis zastrzega sobie prawo do ujawnienia i posłużenia się Twoimi danymi personalnymi w przypadku podejrzenia nie dostosowania się do regulaminu Serwisu w szczególności podejrzenia o nieuprawnione rozpowszechnianie, udostępnianie i kopiowanie materiałów będących własnością Serwisu.