Konfucjonizm

Konfucjonizm - religia ta powstała w Chinach i tam znajduje najlicz­niejszych wyznawców. Jej twórcą był Konfucjusz żyjący w latach 551-479 p.n.e. Z czasem religia ta uległa ewolucji, a w okresie Chin feudalnych stała się religią państwową Głosząc m.in. zależność syna od ojca, młod­szego brata od starszego, a podwładnego od panującego, religia ta określa­ła miejsce ludzi w hierarchii społecznej i zasady tzw. społeczeństwa współpracującego. Konfucjonizm, będąc religią bez boga, skupia się na regulacji współżycia ludzi, wychowaniu i kulturze, doskonaleniu osobo­wości i mentalności człowieka. Według statystyk z 1956 r., religia ta miała około 300 min wyznawców.