Judaizm

Judaizm - jest religią monoteistyczną wyznawaną przez Żydów. Wywo­dzi się ona z wierzeń koczowniczych plemion izraelskich - w siły przyrody. Judaizm nie ma dogmatów, ale ma wiele zasad normujących życie. Są one spisane w Torze, księdze uznanej za świętą gdyż według tej religii została ona wręczona Mojżeszowi przez Boga na górze Synaj. Tora jest znana również jako Pięcioksiąg, tj. pięć ksiąg Starego Testamentu. Podstawą judaizmu jest wiara w jednego Boga, niepodzielnego, będącego bytem niematerialnym, bezcielesnym i wiecznym, bez początku i końca, wymagającym czci. Czło­wiek jest dziełem Boga, który dał mu wolną wolę, a jego postępowaniem kie­ruje nagroda lub kara za popełnione czyny, która nastąpi w życiu pozaziem­skim.