Islam - historia i teraźniejszość

Islam - należy do najbardziej rozpowszechnionych religii na świecie, a jego nazwa w języku arabskim oznacza całkowite oddanie się woli Boga. Religia ta powstała w Arabii na początku VII w. n.e., a jej twórcą był Ma­homet (Muhammad Abd Allah) uznany za proroka. Jego ideologia ukształtowała się pod wpływem różnych religii połączonych z arabskimi tradycjami i obyczajami, które zaakceptował i głosił Mahomet w Mekkce, ośrodku politycznym i religijnym Arabów. Erę rozwoju islamu zapocząt­kowała ucieczka Mahometa przed przeciwnikami jego poglądów w 622 r. do Jatrib, nazwanych później Medyną. Tam znalazł wielu zwolenników, z którymi zorganizował gminę muzułmańską, zalążek państwa arabskiego.