Chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo pierwotne zrodziło się na obszarze cesarstwa rzymskie­go jako jedna z sekt judaizmu powstałego wśród koczowniczych plemion izraelskich wierzących w jednego boga. Współcześnie posiada ono jedną z najliczniejszych rzesz wyznawców, a jego wierzenia i światopogląd opie­rają się na interpretacji tekstów biblii. Idee głoszone przez apostołów, uczniów Jezusa Chrystusa, który dał początek chrześcijaństwu, wywarły wielki wpływ na ówczesne społeczeństwa i zaczęły zdobywać coraz więk­sze rzesze wyznawców w wielu krajach. W ciągu wieków nastąpił podział chrześcijaństwa w wyniku oddziaływania odmiennych cywilizacji i różnego rozumienia zasad wiary. Doprowadziło to do powstania jego odłamów: ka­tolicyzmu, protestantyzmu, prawosławia i ukształtowania się ich kościołów.