Buddyzm

Buddyzm - jest drugą religią najbardziej rozpowszechnioną w świecie. Niektórzy uważają go raczej za ruch religijny. Jej twórcą był Gautama z rodu Siaków, żyjący prawdopodobnie w latach 560-525 p.n.e. w In­diach. Wyznawcy nadali mu nazwę Budda, co oznacza Przebudzony. Bud­dyzm zawdzięcza rozpowszechnienie swej ideologii prostym ludom żyją­cym w bardzo trudnych warunkach przyrodniczych i społecznych, potępia kastowość, nie uznaje wyższości jednego społeczeństwa nad drugim, toleru­je inne poglądy i kulty, uważając je za różne sposoby głoszenia tej samej prawdy o istnieniu człowieka. Na obszarach swoich wyznawców przema­wia w ich języku, a nawet gwarze i dialekcie, a od nich wymaga wyrzekania się uciech, czystości serca, życzliwości dla wszystkiego, co żyje, a przede wszystkim dla cierpiących. Kolebką buddyzmu są Indie. W ciągu minionych wieków rozszerzył się on na tereny Wschodniej i Środkowej Azji.